Претрага

Користите напредну претрагу како би сте нашли оно што тражите
Наслов чланка:
Кључне речи:
Име аутора:

Архива чланака

КАТЕГОРИЈА::Уводник
Sonja Marjanović Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije – prvih 15 godina Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 5)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Violeta Rabrenović, Milica Petrović, Milorad Rabrenović, Nemanja Rančić Određivanje nutricionih indeksa i njihova korelacija sa aktivnošću lupus nephritis-a Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 5)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Vesna Mijatović Jovanović, Dragana Milijašević, Sonja Čanković, Tanja Tomašević, Sonja Šušnjević, Snežana Ukropina Prevalencija simptoma depresiје i povezanost sa socijalnodemografskim faktorima u opštoj populaciji u Srbiji Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 5)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Marija Paunović, Danijela Ristić-Medić, Aleksandra Arsić, Snježana Petrović, Predrag Krstić, Milica Kojadinović, Vesna Vučić Navike u ishrani i fizička aktivnost tokom restrikcije kretanja izazvane COVID-19 pandemijom: iskustva bolesnica sa karcinomom dojke na adjuvantnoj hormonalnoj terapiji Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 5)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Milica Randjelović, Ana Veličković, Jelena Vojinović, Zoran Stanojković Prevalencija i identifikacija iregularnih eritrocitnih antitela kod dobrovoljnih davalaca krvi na teritoriji Jugoistočne Srbije Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 5)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Vukoman Jokanović, Nemanja Zdravković, Božana Petrović, Marija Živković, Vladimir Biočanin, Ema Aleksić, Jovana Milutinović, Tamaš Petrović Antivirusni i antibakterijski filteri za maske za lice na bazi srebrnih kvantnih tačaka Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 5)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Jelena Bošković Sekulić, Igor Sekulić, Boris Džudović, Bojana Subotić, Sonja Salinger, Jovan Matijašević, Tamara Kovačević, Irena Mitevska, Vladimir Miloradović, Aleksandar Nešković, Slobodan Obradović Polno zavisne razlike u prognostičkom značaju parametara dobijenih kompjuterizovanom tomografskom angiografijom pluća za intrahospitalnu smrtnost kod akutne plućne embolije Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 5)
КАТЕГОРИЈА::Претходно саопштење
Daniela Bartolović, Snežana Jovičić, Branka Terzić Uloga hormona tiroidne žlezde u proceni preživljavanja bolesnika u odeljenjima intenzivne nege Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 5)
КАТЕГОРИЈА::Приказ болесника
Selena Gajić, Vanja Džamić, Ana Bontić, Kristina Petrović, Aleksandra Kezić Serozni karcinom jajnika visokog gradusa kod bolesnice u terminalnom stadijumu bubrežne bolesti Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 5)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Jelena Nikolić, Marija Marinković, Mladen Jovanović, Ivana Mijatov, Dragana Leković-Stojanov, Stefan Kecman Uvid u lečenje obolelih od melanoma za vreme pandemije COVID-19 – iskustvo jednog centra Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 4)