Контакт


Адреса редакције
 
Универзитет одбране
Медицински факултет Војномедицинске академије
Центар за медицинске научне информације
Црнотравска 17, 11040 Београд, Србија
Имејл: vsp@vma.mod.gov.rs
 
Главни и одговорни уредник
проф. др сц. мед. Драгана Вучевић
Начелник Центра за медицинске научне информације
 
Технички секретар и главни менаџер
др сц. Александра Гогић
Начелник Одсека за обраду медицинских научних информација и издавачку делатност
 
Стручна редакција
прим. др Снежана Р. Јанковић
 
Језички редактор
Мила Каравидић
 
Технички уредник
Драгана Милановић
 
Коректори
Татјана Павловић, Јована Зеленовић
 
Компјутерско-графичка обрада
Весна Тотић, Јелена Васиљ
 
Информације о претплати
тел.: +381 11 3608 997
Имејл: strliteratura@gmail.com