Архива бројева
Комплетан акутелни број, као и текстови претходних издања, доступни су на следећим адресама:
https://doiserbia.nb.rs/issue.aspx?issueid=4530
http://scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=0042-8450

Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 5)

Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 4)

Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 3)

Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 2)

Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 1)