Архива бројева
Комплетан акутелни број, као и текстови претходних издања, доступни су на следећим адресама:
https://doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0042-8450
http://scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=0042-8450

Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 10)

Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 9)

Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 8)

Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 7)

Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 6)

Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 5)

Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 4)

Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 3)

Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 2)

Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 1)