Чланци броја Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 3)

КАТЕГОРИЈА::Уводник
Miroslav Vukosavljević Prvih 180 godina Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 3)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Bingnan Zhu, Fengqi Liu, Zhongnan Jia, Zhidong Chen, Luyin Wang Prognostička vrednost faktora nekroze tumora alfa, monocitnog hemoatraktantnog proteina-1 i neuron-specifične enolaze kod bolesnika sa encefalopatijom izazvanom sepsom Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 3)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Yongqing Zhang, Wei Zhang, Yiwu Zhou Vrednost skora CONUT u kombinaciji sa skalom A2DS2 za predikciju infekcije posle ishemijskog moždanog udara Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 3)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Dragana Stanišić, Dragana Daković, Ružica Kozomara, Raša Mladenović, Sara Mijailović, Milica Djurdjević, Dejan Jovanović, Sanja Vujović Prevod, transkulturalna adaptacija i validacija srpske verzije upitnika University of Washington Quality of Life (UW-QoL) Questionnaire – pilot studija Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 3)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Stevo Matijević, Filip Djordjević, Mila Vukašinović, Zoran Bukumirić, Dejan Dubovina Uticaj dizajna režnja na otok, trizmus i bol posle hirurgije trećih donjih molara: bukalni triangularni režanj vs. „envelop” režanj Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 3)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Aleksandra Cvetković, Sunčica Srećković, Svetlana Paunović Procena depresije kod bolesnika sa glaukomom otvorenog ugla Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 3)
КАТЕГОРИЈА::Писмо уреднику
Hristina Gospodinović, Edita Grego, Sofija Jovanović, Ljiljana Pavlović Ispitivanje zastupljenosti visokorizičnih genotipova humanog papiloma virusa kod žena na teritoriji Beograda Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 3)
КАТЕГОРИЈА::Приказ болесника
Snežana Rsovac, Mina Čobeljić, Nadja Vukašinović, Katarina Milošević Izazovi u terapiji teške COVID-19 pneumonije sa džinovskom pneumatocelom kod preterminskog novorođenčeta: kako optimizovati mehaničku ventilaciju? Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 3)
КАТЕГОРИЈА::Приказ болесника
Sanja Ostojić-Zeljković, Mina Nikolić, Sanja Djoković Primena kohlearnog implanta kod bolesnika sa teškim mešovitim oštećenjem sluha izazvanim sindromom Tričer Kolins Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 3)