Sanja Ostojić-Zeljković, Mina Nikolić, Sanja Djoković

Primena kohlearnog implanta kod bolesnika sa teškim mešovitim oštećenjem sluha izazvanim sindromom Tričer Kolins


Uvod. Tričer Kolins sindrom (TKS) je retko genetsko oboljenje koje karakterišu prepoznatljive malformacije u predelu glave i vrata, a javlja se kod 1:50 000 novorođene dece. Kod 50% osoba sa TKS dolazi do trajnog mešovitog oštećenja sluha različitog stepena. Preduslov za pojavu govora i jezika kod dece sa trajnim mešovitim oštećenjem sluha je primena nekog od slušnih aparata za koštanu provodljivost. Odabir adekvatnog slušnog pomagala u ovom slučaju zavisi pre svega od stepena oštećenja sluha i tipa malformacije organa čula sluha. Prikaz bolesnika. Prikazujemo bolesnicu sa mnogobrojnim genetskim malformacijama nastalim usled TKS. Bolesnica je zbog značajnih malformacija uva i lica odmah po rođenju upućena na audiološku procenu. Korišćenjem baterije za ispitivanje sluha dijagnostikovan je trajni mešoviti, obostrani, pretežno provodljivi gubitak sluha teškog stepena. Primena aparata za koštanu provodljivost (uključujući Vibrant® Soundbridge implantat srednjeg uva) kod bolesnice nije dovela do očekivanih rezultata – dovoljno pojačanje za odgovarajući razvoj govora i jezika. Tek nakon kohlearne implantacije u uzrastu od devet godina, kod bolesnice je došlo do stabilizacije praga sluha i razvoja komunikacijskih i akademskih potencijala do punog kapaciteta. Zaključak. Ukoliko implantat srednjeg uva nije dovoljan za adekvatno pojačanje, treba razmotriti kohlearnu implantaciju kao odgovarajuće rešenje za lečenje trajnog mešovitog oštećenja sluha teškog stepena kod bolesnika sa TKS.


Преузмите пдф