Snežana Rsovac, Mina Čobeljić, Nadja Vukašinović, Katarina Milošević

Izazovi u terapiji teške COVID-19 pneumonije sa džinovskom pneumatocelom kod preterminskog novorođenčeta: kako optimizovati mehaničku ventilaciju?


Uvod. Pneumonija u sklopu koronavirusne bolesti 2019 (COVID-19) je stanje koje je potencijalno opasno po život u čijem lečenju može biti neophodna primena mehaničke ventilacije (MV), ali se retko javlja u neonatalnoj populaciji. Džinovske pneumatocele su izuzetno retka komplikacija MV, praktično nepoznata kod novorođenčadi. Prikaz bolesnika. Prikazan je slučaj prevremeno rođenog novorođenčeta starosti dve nedelje, kod koga se u okviru COVID-19 razvio težak akutni respiratorni distres sindrom (ARDS) i pneumatocela nastala kao komplikacija MV. Novorođenče je primljeno u životno ugrožavajućem stanju sa perzistentnom hiperkapnijom zbog čega je bila neophodna produžena MV. Urađena je kompjuterizovana tomografija (KT) grudnog koša kako bi se procenio stepen fibroze izazvane COVID-19 i tom prilikom uočena je pneumatocela. Odmah je, kao metod konzervativnog lečenja, započeta visokofrekventna oscilatorna ventilacija. Nakon produženog trajanja i postepenog odvajanja od MV, bolesnik je ekstubiran i postepeno mu je ukinuta i terapija kiseonikom. Bolesnik je otpušten u dobrom opštem stanju, a kontrolnom KT utvrđena je kompletna regresija pneumatocele. Zaključak. Optimizacija parametara MV i adekvatno lečenje komplikacija kao što su ARDS ili džinovska pneumatocela kod novorođenčadi je oblast koja zahteva dalje istraživanje, prevashodno zbog specifičnosti neonatalnog uzrasta u odnosu na odrasle bolesnike.


Преузмите пдф