Чланци броја Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 1)

КАТЕГОРИЈА::Уводник
Dragana Vučević Vojnosanitetski pregled u 2024 - 80 godina postojanja Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 1)
КАТЕГОРИЈА::Прегледни чланак
Julija Radojičić, Branislav Trifunović, Aleksandra Radojičić, Tatjana Čutović Ortodontska terapija kod dece sa bilateralnim rascepom usne i nepca : prehirurški ortopedski aspekti u periodu novorođenčeta Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 1)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Nora Mihalek, Dragana Radovanović, Sanja Starčević, Jelena Vukoje, Daniel Juhas Terapija hiperoksijom u prevenciji postoperativne mučnine i povraćanja nakon operacije karcinoma dojke Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 1)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Nemanja Stevanović, Aljoša Mandić, Slobodan Maričić, Gabriel Stefan Nadj, Tamara Maksimović, Nevena Stanulović, Vladimir Čančar, Milan Rodić Analiza preživljavanja bolesnika sa retkim tumorima tela materice – karcinosarkomima Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 1)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Nataša Kovač, Maja Samardžić Lukić, Nataša Kaćanski, Aleksandra Kovač, Tijana Latinović, Jovanka Kolarović Infekcije mokraćnih puteva kod dece obolele od malignih tumora sa febrilnom neutropenijom – iskustvo jednog centra Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 1)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Vidna Karadžić Ristanović, Selena Gajić, Ana Bontić, Jelena Pavlović, Aleksandra Kezić, Jovana Radovanović, Milan Radović Procena renoprotektivne efikasnosti terapije inhibitorima natrijum-glukoznog kotransportera tipa 2 kod bolesnika sa hroničnom bolešću bubrega: prospektivna studija Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 1)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Dragan Djurdjević, Aleksandra Nikolić, Sanja Mazić, Sandra Šipetić-Grujičić Povezanost između navika u ishrani i nedovoljne fizičke aktivnosti među adolescentima Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 1)
КАТЕГОРИЈА::Приказ болесника
Tanja Tirnanić, Tatjana Radević, Andrea Djordjević, Nenad Petrov, Željko Mijušković Panikulitis pankreasa udružen sa periampularnim divertikulumom duodenuma Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 1)
КАТЕГОРИЈА::Приказ болесника
Isidora Arsenović, Danijela Leković, Dijana Šefer, Jelena Ivanović, Mihajlo Smiljanić, Andrija Bogdanović Hiperplazija timusa kao retka etiologija čiste aplazije eritroidne loze Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 1)
КАТЕГОРИЈА::Приказ књиге
Nikolina Bašić Jukić Imunosupresivna terapija kod pacijenata sa transplantiranim bubregom - Nemanja Rančić, Neven Vavić, Viktorija Dragojević Simić Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 1)