Nemanja Stevanović, Aljoša Mandić, Slobodan Maričić, Gabriel Stefan Nadj, Tamara Maksimović, Nevena Stanulović, Vladimir Čančar, Milan Rodić

Analiza preživljavanja bolesnika sa retkim tumorima tela materice – karcinosarkomima


Uvod/Cilj. Karcinosarkom materice (KSM), ranije poznat kao maligni mešoviti Milerov tumor, je redak i agresivan malignitet ženskog genitalnog trakta. Cilj rada bio je da se analiziraju najvažnije kliničke i patohistološke karakteristike KSM operisanih bolesnica, kao i da se utvrde faktori značajni za preživljavanje bez progresije (PBP) bolesti i ukupno preživljavanje (UP) obolelih. Metode. Studija je rađena kao retrospektivna analiza dokumentacije medicinskih podataka bolesnica sa dijagnozom KSM, koje su hirurški lečene na Odeljenju ginekologije Klinike za operativnu onkologiju Instituta za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica, Srbija, u periodu od 10 godina (od početka 2009. do kraja 2018. godine). Analizirani su podaci ukupno 31 bolesnice. Rezultati. Od svih ispitivanih parametara (starost bolesnica, klinički stadijum bolesti, histološki gradus, dubina invazije miometrijuma i limfovaskularna invazija – LVI), najveći uticaj na izbor terapijske procedure imao je histološki stepen tumora. Zaključak. Naše istraživanje pokazalo je zajednički uticaj ispitivanih kliničkih i patohistoloških faktora na PBP bolesti i UP bolesnica sa KSM. Jedini nezavisni parametar koji je pokazao statistički značajan uticaj na preživljavanje je LVI.


Преузмите пдф