Чланци броја Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 6)

КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Dušica Simić-Panić, Ksenija Bošković, Slobodan Pantelinac, Aleksandar Knežević, Predrag Jovićević, Apostolos Kozios, Nataša Janjić, Nikola Nikolić, Larisa Vojnović, Snežana Tomašević-Todorović Izazovi u ranoj rehabilitaciji hirurških bolesnika sa COVID-19 infekcijom – single-arm studija Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 6)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Dragana Malović, Tamara Dragović, Saša Kiković, Petar Ristić, Dejan D. Marinković, Zorana Djuran, Snežana Kuzmić-Janković, Stevan Jovanović, Jelena Rakočević, Zoran Hajduković Evaluacija kliničkih, biohumoralnih i morfoloških nalaza tiroidne žlezde kao mogućih prediktora rizika od karcinoma kod bolesnika sa atoksičnom nodoznom i multinodoznom strumom Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 6)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Aleksandar Sovtić, Bojana Gojšina, Ivan Baljošević, Stefan Popović Traheostomija kod odojčadi: indikacije i ishodi Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 6)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Bojan Jovanović, Dejan Rančić, Ljubiša Rančić, Miljan Krstović Prednosti i mane suture defekta prilikom korišćenja intraperitonealne onlay mesh tehnike kod ventralnih kila Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 6)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Željka Savić, Dimitrije Damjanov, Olgica Latinović Bošnjak, Nebojša Janjić, Božidar Dejanović, Žarko Krnetić, Vladimir Vračarić Tromboza vene porte kod bolesnika sa cirozom jetre Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 6)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Shiva Shankar Gummaluri, Kaarthikeyan Gurumoorthy, Trinath Kishore Damera, Anusha Boddeda, Tejaswi Kodem, Sivaram Lekkala Poređenje titanijumom-pripremljenog fibrina obogaćenog trombocitima sa i bez biljnog ekstrakta: histološka studija Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 6)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Biljana Živadinović, Radomir Damjanović, Stefan Todorović, Jelena Živadinović, Jelena Stamenović, Mila Bojanović, Aleksandar Bojanović, Ivana Ćirić Mladenović, Hristina Jovanović Karakteristike akustičnih evociranih potencijala kod bolesnika sa hipoplazijom vertebralne arterije i moždanim udarom u vertebrobazilarnom slivu Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 6)
КАТЕГОРИЈА::Приказ болесника
Saša Micković, Goran Milojković, Jugoslav Stojiljković, Nemanja Borovčanin, Sanja Jović, Saša Kovačević Atraumatska ruptura slezine prouzrokovana Plasmodium falciparum-om, izazov u mirovnim operacijama UN Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 6)