Saša Micković, Goran Milojković, Jugoslav Stojiljković, Nemanja Borovčanin, Sanja Jović, Saša Kovačević

Atraumatska ruptura slezine prouzrokovana Plasmodium falciparum-om, izazov u mirovnim operacijama UN


Uvod. Za razliku od traumatske rupture slezine, koja je najčešća posledica tupe traume abdomena i dobro je dokumentovana u literaturi, i za razliku od atraumatske rupture slezine, koja je ređa, ali takođe dobro opisana, spontana ruptura slezine kod bolesnika sa malarijom je retka komplikacija, sa potencijalno fatalnim ishodom. Prikaz bolesnika. Vojnik star 46 godina, prethodno lečen od primarnog napada akutne malarije, hospitalizovan je zbog kliničke slike trbušne kolike i dijareje. Tokom hospitalizacije došlo je do pogoršanja zdravstvenog stanja sa razvojem kliničke slike akutnog abdomena usled spontane rupture slezine koja je uspešno rešena splenektomijom. Zaklјučak. Splenektomija je metoda izbora kod bolesnika sa nestabilnom kliničkom slikom usled atraumatske rupture slezine.


Преузмите пдф