Bojan Jovanović, Dejan Rančić, Ljubiša Rančić, Miljan Krstović

Prednosti i mane suture defekta prilikom korišćenja intraperitonealne onlay mesh tehnike kod ventralnih kila


Uvod/Cilj. Laparoskopska operacija ventralne kile, uključujući intraperitonealnu onlay mesh (IPOM) tehniku, efikasna je i sigurna kao i otvorena operacija, ali sa nižom stopom recidiva. Neki hirurzi zagovaraju primenu primarnog zatvaranja fascije (primary fascial closure – PFC) sa postavljanjem intraperitonealne mreže, kako bi se smanjila stopa recidiva. Cilj rada bio je da se uporedi ishod lečenja kod bolesnika sa ventralnom hernijom za defekte ispod 4 cm, između dve laparoskopske tehnike: PFC tehnike i postavljanjem mrežice bez zatvaranja šava (IPOM tehnika). Metode. Istraživanjem je obuhvaćeno 50 bolesnika laparoskopski operisanih zbog ventralne kile u intervalu od 01. januara 2018. do 31. decembra 2020. godine. Polovina bolesnika bila je podvrgnuta samo postavljanju mrežice IPOM tehnikom (grupa bolesnika bez suture), dok je kod preostalih tome prethodilo zatvaranje kilnog prstena (grupa bolesnika sa suturom). Sve kile bile su medijalne a svi defekti ispod 4 cm. Ispitivane grupe bile su homogene prema polnoj i starosnoj strukturi. Praćene su komplikacije, komorbiditeti i postoperativni oporavak bolesnika. Rezultati. Najveći broj kila bile su primarne (76%), a najčešći komorbiditet bila je arterijska hipertenzija (28%). Jedan (2%) bolesnik imao je intraoperativno krvarenje a najčešća postoperativna komplikacija bio je bol kod 7 (14%) bolesnika. Posle trogodišnjeg praćenja, 10 (20%) bolesnika imalo je komplikacije – jednom bolesniku se vratila hernija, dok je 9 (18%) bolesnika preminulo. Nije bilo razlike u vrstama pojave kila, komorbiditetima i intraoperativnim komplikacijama.


Преузмите пдф