Чланци броја Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 4)

КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Jelena Nikolić, Marija Marinković, Mladen Jovanović, Ivana Mijatov, Dragana Leković-Stojanov, Stefan Kecman Uvid u lečenje obolelih od melanoma za vreme pandemije COVID-19 – iskustvo jednog centra Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 4)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Vesna Tepšić Ostojić, Zvezdana Stojanović, Tatjana Mraović, Danijela Ristić Medić Veća izraženost disfunkcionalnih stavova i uverenja i veća netolerancija frustracije kod žena sa neuspešnim gubitkom telesne mase Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 4)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Marija Mijailović, Veljko Kolak Uticaj psiholoških faktora na učestalost i percepciju postendodontskog bola Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 4)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Mariya Georgieva Georgieva, Rostislav Stefanov Kostadinov, Mariya Anastasova Semerdjieva-Filipova, Elena Vladimirova Valkanova Upućenost bolničkog profesionalnog osoblja u bolničke planove formiranja ekipa za medicinsko zbrinjavanje u slučaju katastrofa Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 4)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Gulcan Tanrikulu, Ramazan Guven, Semih Korkut, Utku Murat Kalafat, Dilan Duz, Akkan Avci, Serkan Dogan Poređenje skora DECAF i skora DECAF+Laktat u predikciji mortaliteta kod bolesnika sa akutnim pogoršanjem HOBP Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 4)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Ana Kolaković, Maja Bundalo, Tamara Djurić, Igor Končar, Aleksandra Stanković, Maja Živković Ekspresija komponenti renin-angiotenzin sistema u humanom karotidnom plaku Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 4)
КАТЕГОРИЈА::Приказ болесника
Danica Tiodorović, Andrija Jović, Sladjana Cekić, Nataša Vidović, Tatjana Radević, Željko Mijušković Solitarni bazaloidni folikularni hamartom: prikaz dva bolesnika i kratak pregled literature Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 4)
КАТЕГОРИЈА::Историја медицине
Aleksandar Medarević, Kristina Djordjić Korišćenje psihoaktivnih supstanci u Kralјevini Srba, Hrvata i Slovenaca (1918–1929) i Kralјevini Jugoslaviji (1929–1941) Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 4)