Чланци броја Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 2)

КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Radoslav Lj. Romanović, Boris Džudović, Nemanja Djenić, Zoran Jović, Marjan Spasić, Obrad Djurić, Andjelko Hladiš, Dragana Malović, Slobodan Obradović Značaj ranih malignih aritmija kod bolesnika sa infarktom miokarda sa ST elevacijom lečenih primarnom perkutanom koronarnom intervencijom i njihova povezanost sa biomarkerima Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 2)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Mariya Georgieva Georgieva, Rostislav Stefanov Kostadinov, Mariya Anastasova Semerdjieva-Filipova Da li je bolničko medicinsko osoblje sposobno da održava rezilijentnost bolnice na katastrofu? Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 2)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Šćepan Sinanović, Tatjana Kilibarda, Saša Bubanj, Tanja Prodović, Srećko Potić, Jelena Sekulić, Marko Spasić, Slobodan Subotić, Marina Kostić, Marko Petrović, Tatjana Popović Ilić, Milena Tomović, Nikola Aksović, Olivera Milovanović Zadovoljstvo poslom zdravstvenih radnika na odeljenjima palijativnog zbrinjavanja i faktori koji utiču na zadovoljstvo poslom tokom pandemije COVID-19 Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 2)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Violeta Knežević, Tijana Azaševac, Bojana Ljubičić, Ana Lazarević, Dragana Milijašević, Dušan Božić Primena kontinuirane terapije zamene funkcije bubrega kod kritično obolelih sa akutnim oštećenjem bubrega povezanim sa COVID-19 Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 2)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Xiaofeng Xu, Linsen Zhan, Huarong Lu, Gongmin Yu, Changxing Xia, Yongqing Xu, Gang Liu, Yuhui Chai, Yunping Lan Efekat kombinacije butorfanol tartarata sa deksmedetomidinom na postoperativnu analgeziju Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 2)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Marija Trenkić, Tatjana Jevtović Stoimenov, Jelena Bašić, Jelena Vasilijević, Dragana Ristić, Milan Trenkić, Aleksandar Veselinović, Marija Cvetanović Povišena koncentracija faktora nekroze tumora alfa u plazmi bolesnika sa glaukomоm Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 2)
КАТЕГОРИЈА::Приказ болесника
Tatjana Radević, Željko P. Mijušković, Lidija Kandolf Subkornealna pustulozna dermatoza: kliničke karakteristike i dugotrajno praćenje sedamnaest bolesnika Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 2)
КАТЕГОРИЈА::Приказ болесника
Zoran Jović , Miljan Opančina, Zorica Mladenović, Predrag Djurić, Ivica Djurić, Jelena Marić Kocijančić, Nemanja Djenić, Valentina Opančina, Slobodan Obradović Iznenadna dugotrajna monomorfna ventrikularna tahikardija kod prethodno zdrave odrasle osobe sa puno uzroka za to, ali koji je pravi? Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 2)