Претрага

Користите напредну претрагу како би сте нашли оно што тражите
Наслов чланка:
Кључне речи:
Име аутора:

Архива чланака

КАТЕГОРИЈА::Приказ болесника
Andrijana Milankov, Milena Mitrović, Tijana Icin, Branislav Bajkin, Vukadin Milankov Smeđi tumor mandibule – moguća klinička manifestacija primarnog hiperparatireoidizma Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 10)
КАТЕГОРИЈА::Приказ болесника
Danijela Jojkić-Pavkov, Jela Tošić, Ivana Kavečan, Milica Plazačić Kliničke manifestacije Johanson-Blizzard-ovog sindroma kod bolesnika sa nukleotidnim varijantama UBR1 gena Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 10)
КАТЕГОРИЈА::Приказ књиге
Aleksandar Perić Bolesti uva - Dragoslava Đerić Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 10)
КАТЕГОРИЈА::Коментар
CORRIGENDUM Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 10)
КАТЕГОРИЈА::Прегледни чланак
Vesna Rudić Grujić, Nina Rodić Vukmir, Mirjana Djermanović Ishrana u oporavku od COVID-19 Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 9)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Dejan Kostić, Miroslav Mišović, Filip Vučković, Djuro Crevar, Igor Sekulić, Biljana Georgievski-Brkić, Smiljana Kostić, Evica Dinčić Taloženje gadolinijuma u mozgu bolesnika sa relapsno-remitentnom multiplom sklerozom nakon 10 godina praćenja Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 9)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Ljubiša Ristić, Vojkan Lazić, Srdjan Postić, Nenad Jelić, Igor Djordjević, Raša Mladenović Povezanost prebojene gingive pored zuba nosača sa prisustvom livene nadogradnje Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 9)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Boris Gluščević, Aleksandar Stanojković, Dragica Bukumirić, Danilo Jeremić Klinički rezultati scarf osteotomije Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 9)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Aleksandar Djordjević, Jelena Todić, Sanja Simić, Dragoslav Lazić, Zoran Vlahović, Ljiljana Šubarić Uticaj različitih tehnika cementiranja na količinu rezidualnog cementa u zavisnosti od lokalizacije margine krunica-nosač Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 9)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Lora Novaković Lacković, Ljilja Latinović Tadić, Mirko Stanetić, Marko Lacković Prognostička vrednost „gustine“ tumor˗infiltrišućih T-limfocita u terapijskom odgovoru na inicijalnu hemioterapiju zasnovanu na platini kod bolesnika sa nesitnoćelijskim karcinomom pluća Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 9)