Претрага

Користите напредну претрагу како би сте нашли оно што тражите
Наслов чланка:
Кључне речи:
Име аутора:

Архива чланака

КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Vanja Djurić, Bojana Stamenković, Ivan Petković, Luka Djurić Učestalost različitih formi neuropatija kod obolelih od sistemskih bolesti vezivnog tkiva: klinička i elektrofiziološka studija Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 7)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Irina Brčerević, Radoje Doder, Nenad Perišić, Stanko Petrović, Danilo Vojvodić Ćelije nalik supresorskim ćelijama mijeloidnog porekla – da li se njihov broj menja kod bolesnika u različitim stadijumima kolorektalnog karcinoma? Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 7)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Nina Marić, Jelica Predojević Samardžić, Dario Djukić Učestalost nesindromskih urođenih srčanih mana u Republici Srpskoj u periodu od 2015. do 2016. godine Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 7)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Marija Lazarević, Dragan Milovanović, Dejana Ružić Zečević Faktori povezani sa blagim kognitivnim oštećenjem kod ambulantno lečenih bolesnika Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 7)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Milica Jovanović-Medojević, Vanja Opačić-Galić, Katarina Geler, Dušan Pavlica Upoređivanje efikasnosti protokola čišćenja i dezinfekcije ručnih endodontskih instrumenata Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 7)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Marija Andjelković, Vesna Vučinić, Milica Gligorović, Jasmina Maksić Praktične veštine osoba sa oštećenjem vida Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 7)
КАТЕГОРИЈА::Приказ болесника
Mladen Jovanović, Jelena Nikolić, Aleksandar Komarčević, Vesna Mijatović-Jovanović, Milan Stojičić, Sveto Bjelan Višestruke mogućnosti kliničke primene perforator režnjeva radijalne arterije za rekonstrukciju defekata ručnog zgloba i šake Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 7)
КАТЕГОРИЈА::Приказ болесника
Jelena Bošković Sekulić, Igor Sekulić, Nemanja Rančić, Mina Stanić, Miloš Jovićević, Nenad Perišić Kratkotrajno konzervativno lečenje bolesnika sa trombozom vene porte bez maligniteta i ciroze Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 7)
КАТЕГОРИЈА::Приказ болесника
Biljana Medjo, Dragana Vujović, Marina Atanasković-Marković, Marija Karličić, Tijana Radović, Dimitrije Nikolić Otvorena dekortikacija pleure kod novorođenčeta uzrasta 12 dana sa empijemom Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 7)
КАТЕГОРИЈА::Историја медицине
Veljko Todorović Sećanje na šest istaknutih srpskih toksikologa koji su preminuli tokom 2020. i 2021. godine Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 7)