Претрага

Користите напредну претрагу како би сте нашли оно што тражите
Наслов чланка:
Кључне речи:
Име аутора:

Архива чланака

КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Dragana Stanišić, Dragana Daković, Ružica Kozomara, Raša Mladenović, Sara Mijailović, Milica Djurdjević, Dejan Jovanović, Sanja Vujović Prevod, transkulturalna adaptacija i validacija srpske verzije upitnika University of Washington Quality of Life (UW-QoL) Questionnaire – pilot studija Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 3)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Stevo Matijević, Filip Djordjević, Mila Vukašinović, Zoran Bukumirić, Dejan Dubovina Uticaj dizajna režnja na otok, trizmus i bol posle hirurgije trećih donjih molara: bukalni triangularni režanj vs. „envelop” režanj Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 3)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Aleksandra Cvetković, Sunčica Srećković, Svetlana Paunović Procena depresije kod bolesnika sa glaukomom otvorenog ugla Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 3)
КАТЕГОРИЈА::Писмо уреднику
Hristina Gospodinović, Edita Grego, Sofija Jovanović, Ljiljana Pavlović Ispitivanje zastupljenosti visokorizičnih genotipova humanog papiloma virusa kod žena na teritoriji Beograda Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 3)
КАТЕГОРИЈА::Приказ болесника
Snežana Rsovac, Mina Čobeljić, Nadja Vukašinović, Katarina Milošević Izazovi u terapiji teške COVID-19 pneumonije sa džinovskom pneumatocelom kod preterminskog novorođenčeta: kako optimizovati mehaničku ventilaciju? Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 3)
КАТЕГОРИЈА::Приказ болесника
Sanja Ostojić-Zeljković, Mina Nikolić, Sanja Djoković Primena kohlearnog implanta kod bolesnika sa teškim mešovitim oštećenjem sluha izazvanim sindromom Tričer Kolins Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 3)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Radoslav Lj. Romanović, Boris Džudović, Nemanja Djenić, Zoran Jović, Marjan Spasić, Obrad Djurić, Andjelko Hladiš, Dragana Malović, Slobodan Obradović Značaj ranih malignih aritmija kod bolesnika sa infarktom miokarda sa ST elevacijom lečenih primarnom perkutanom koronarnom intervencijom i njihova povezanost sa biomarkerima Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 2)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Mariya Georgieva Georgieva, Rostislav Stefanov Kostadinov, Mariya Anastasova Semerdjieva-Filipova Da li je bolničko medicinsko osoblje sposobno da održava rezilijentnost bolnice na katastrofu? Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 2)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Šćepan Sinanović, Tatjana Kilibarda, Saša Bubanj, Tanja Prodović, Srećko Potić, Jelena Sekulić, Marko Spasić, Slobodan Subotić, Marina Kostić, Marko Petrović, Tatjana Popović Ilić, Milena Tomović, Nikola Aksović, Olivera Milovanović Zadovoljstvo poslom zdravstvenih radnika na odeljenjima palijativnog zbrinjavanja i faktori koji utiču na zadovoljstvo poslom tokom pandemije COVID-19 Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 2)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Violeta Knežević, Tijana Azaševac, Bojana Ljubičić, Ana Lazarević, Dragana Milijašević, Dušan Božić Primena kontinuirane terapije zamene funkcije bubrega kod kritično obolelih sa akutnim oštećenjem bubrega povezanim sa COVID-19 Vojnosanit Pregl 2024; Vol.81 (No. 2)