Претрага

Користите напредну претрагу како би сте нашли оно што тражите
Наслов чланка:
Кључне речи:
Име аутора:

Архива чланака

КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Tina Pajević, Dina Vasović, Jovana Juloski, Ljiljana Vučić, Branislav Glišić Procena položaja impaktiranih gornjih očnjaka, određivanje mogućih pokazatelja težine impakcije i faktora rizika od resorpcije korenova susednih zuba Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 9)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Maja Stanković, Nemanja Turković, Silva Dobrić, Nemanja Rančić Propisivanje diklofenaka bolesnicima sa kardiovaskularnim bolestima ili visokim rizikom od razvoja kardiovaskularnih bolesti na nivou primarne zdravstvene zaštite u Crnoj Gori: retrospektivna, nacionalna, studija upotrebe leka Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 9)
КАТЕГОРИЈА::Приказ болесника
Aleksandar Vlahović, Milana Živković, Velibor Majić, Zorka Badnjar - Ilić, Ninoslav Begović, Ivan Dizdarević Ektopični cervikalni timus čvrste strukture kod odojčeta Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 9)
КАТЕГОРИЈА::Приказ болесника
Dijana Damnjanović, Milena Zamurović, Aleksandar Vranjanac Longitudinalni ekstenzivni transverzalni mijelitis posle epiduralne anestezije primenjene tokom porođaja Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 9)
КАТЕГОРИЈА::Приказ болесника
Srdjan Stošić, Mirela Juković, Jagoš Golubović, Milana Panjković, Sanja Stojanović Planocelularni karcinom poglavine sa intrakranijalnim širenjem – značaj različitih modaliteta snimanja Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 9)
КАТЕГОРИЈА::Приказ болесника
Vesna Martić, Aleksandar Stojanov Neurofiziološka potvrda zahvaćenosti freničnog nerva kod bolesnika sa dispnejom i herpesom zosterom Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 9)
КАТЕГОРИЈА::Актуелна тема
Dejan Stamenković, Kosovka Obradović Djuričić, Dragoslav Stamenković Koncept „Stomatologija 4.0“ u planiranju i izradi skeleta parcijalne proteze Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 8)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Sanja Totić Poznanović, Miloš Marković Retrospektivna analiza stope hospitalizacija bolesnika sa shizofrenijom 12 meseci pre i 12 meseci posle uključivanja jednomesečnog dugodelujućeg injekcionog paliperidon palmitata Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 8)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Min Zhou, Qiuping Xu, Dong Zuo, Zhiyi Wang, Maohua Zhang, Tingting Liu, Renqi Liu Analgetski efekat blokade grupe perikapsularnih nerava kod starijih osoba koje su podvrgnute zameni kuka Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 8)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Gordana Petrović, Aleksandar Nagorni, Goran Bjelaković, Daniela Benedeto Stojanov, Biljana Radovanović Dinić Neinvazivna procena postojanja i veličine varikoziteta jednjaka Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 8)