Претрага

Користите напредну претрагу како би сте нашли оно што тражите
Наслов чланка:
Кључне речи:
Име аутора:

Архива чланака

КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Stefan Veličković, Stevo Matijević, Bojan Jovičić, Marija Bubalo, Momir Stevanović, Miroslav Vasović Procena lokalizacije i anatomskih karakteristika lingvalnog foramena primenom kompjuterizovane tomografije konusnog zraka Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 8)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Hüsniye Tuğba Yazıbaşı, Hıdır Pekmez, Ismail Ağır, Fatih Üçkardeş, Büşra Zencirci, Merve Aydın Korelacija ugla radijalne inklinacije sa volarnim kortikalnim uglom i promene tih uglova sa starenjem Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 8)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Stefan Juričić, Milorad Tešić, Milan Dobrić, Siniša Stojković Bifurkacije u kontekstu PKI HTO – uvid u registar HTO jednog centra u Beogradu Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 8)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Bojana Ramić, Karolina Vukoje, Milica Cvjetićanin, Tanja Veljović, Jelena Mirnić, Aleksandra Maletin, Milan Drobac, Miloš Čanković, Ljubomir Petrović Povezanost periapikalnog statusa zuba nakon lečenja sa kvalitetom punjenja kanala korena zuba kod odraslih osoba na području Vojvodine Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 8)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Biljana Djordjević, Ana Mitrović Jovanović, Radmila Janičić Praktična analiza uticaja strategija socijalnog marketinga na stavove potencijalnih donora reproduktivnih ćelija u Republici Srbiji Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 8)
КАТЕГОРИЈА::Приказ болесника
Ognjen B. Vukadin, Jelena M. Džudović, Aleksandra M. Repić, Zoran Lj. Baščarević Pseudotumor kao lokalno neželjeno dejstvo usled korozije implanta Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 8)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Kristina Andjelković, Danijela Drašković, Mladen Kočica, Jovana Radovanović, Branislava Ivanović Ogromna aneurizma leve glavne koronarne arterije Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 8)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Gordana Dželetović, Tatjana Ivković-Kapicl, Bojan Radovanović, Snežana Stević, Emilija Novaković, IvanaTodorović Od bola u vratu do dijagnoze histiocitoze Langerhansovih ćelija u štitastoj žlezdi Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 8)
КАТЕГОРИЈА::Прегледни чланак
Aljoša Mandić, Gabriel-Stefan Nadj, Nevena Stanulović, Slobodan Maričić, Bojana Gutić Nova molekulska klasifikacija karcinoma endometrijuma – sadašnje i buduće kliničke implikacije Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 7)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Maria Pete, Maja Ružić, Nadica Kovačević, Vedrana Petrić, Ivana Milošević, Tomislav Preveden Korelacija između nivoa serumskog kvantitativnog HBsAg i HBV DNK kod bolesnika sa hroničnim hepatitisom B Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 7)