Претрага

Користите напредну претрагу како би сте нашли оно што тражите
Наслов чланка:
Кључне речи:
Име аутора:

Архива чланака

КАТЕГОРИЈА::Приказ болесника
Slobodan Pešić, Snežana Tulenčić-Egić, Mihajlo Zwick Natkolena amputacija zbog nekrotizujućeg fasciitisa izazvanog sojem Escherichia coli koji produkuje gas i zatvaranje velike otvorene rane uz pomoć terapije negativnim pritiskom Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 6)
КАТЕГОРИЈА::Приказ болесника
Tanja Lakić, Milena Šunjević, Aleksandra Ilić, Jelena Ilić Sabo, Radosav Radosavkić Šta može da sakrije uvećan limfni čvor kod bolesnika sa adenokarcinomom prostate? Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 6)
КАТЕГОРИЈА::Прегледни чланак
Dušan Mustur Procena ishoda banjske rehabilitacije bolesnika sa ankilozirajućim spondilitisom Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 5)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Marko Kalezić, Rastko Živić, Vladimir Djukić, Miljan Milanović, Milkica Ostojić, Nemanja Rančić, Berislav Vekić Operacija tireoidne žlezde sa kratkotrajnim boravkom u bolnici kod starijih bolesnika: da li je bezbedna? Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 5)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Ivana Stanković, Nela V. Ilić, Tihomir V. Ilić, Ljiljana Jeličić, Mirjana Sovilj, Vesna Martić, Silvana Punišić, Miodrag Stokić Efekat treninga nervnog sistema povratnim informacijama (neurofeedback) na reakciono vreme kasnih komponenti auditivnih evociranih potencijala: placebom kontrolisano istraživanje Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 5)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Miroslav Mišović, Predrag Aleksić, Dejan Kostić, Miodrag Vuković, Bojan Radojičić, Nemanja Rančić, Bojana Cikota Aleksić Nivoi cirkulišuće lncRNA GAS5 kod obolelih od karcinoma prostate: iskustvo jednog centra Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 5)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Katarina Katanić Pasovski, Nemanja Rančić, Viktor Pasovski, Marija Sajić, Mirko Resan, Evica Dinčić Procena rezultata morfološkog i funkcionalnog ispitivanja mrežnjače kod bolesnika sa optičkim neuritisom u sklopu multiple skleroze Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 5)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Karolina Vukoje, Tanja Veljović, Jelena Mirnić, Aleksandra Maletin, Ana Tadić Uticaj rastvarača na apikalnu ekstruziju tokom uklanjanja Resilon™ iz kanala korena zuba Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 5)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Jana Ilić, Tatjana Čutović, Ružica Kozomara, Julija Radojičić, Tijana Adamović, Jovana Lovrić Procena kvaliteta života pacijenata posle ortodontsko-hirurškog lečenja mandibularnog prognatizma Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 5)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Nabeeh Abdullah AlQahtani, Mohasin Abdul Khader, Mukhatar Ahmed Javali Procena nivoa glukoze u gingivalnom sulkusu i percepcija bola kod pacijenata tokom rutinskog stomatološkog pregleda – koncept zasnovan na novopatentiranom parodontalnom uređaju Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 5)