Чланци броја Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 10)

КАТЕГОРИЈА::Актуелна тема
Srdja Janković RNK vakcine: prekretnica na putu ka novoj eri Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 10)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Aleksandar Vojvodić, Aleksandar Matić, Jelena Mihailović, Predrag Bjelogrlić, Laslo Puškaš, Lazar Stijak, Dubravka Aleksić, Branka Filipović, Biserka Vukomanović-Djurdjević, Slobodan Kapor Anatomska i funkcionalna studija slabinskog mišića i butnog živca u korelaciji sa dijametrima karlice Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 10)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Milica Cvjetićanin, Bojana Ramić, Karolina Vukoje, Milan Drobac, Igor Stojanac, Ljubomir Petrović Procena dubine prodora u dentinske tubule materijala za punjenje kanala korena zuba u kombinaciji sa različitim tehnikama opturacije korišćenjem skenirajuće elektronske mikroskopije Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 10)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Milica Djurdjević, Marija Bubalo, Ana Luković, Ana Igić, Aleksandar Acović, Tatjana Kanjevac Debljina vestibularne koštane lamele maksile u estetskoj regiji analizirana primenom kompjuterizovane tomografije konusnog zraka Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 10)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Dragan B. Sekulić, Aleksandar P. Tomić, Andreja D. Dimić, Aleksandar C. Mitrović, Lazar B. Davidović, Dragana S. Paunović, Dalibor D. Nikolić, Uroš M. Miladinović, Igor M. Sekulić, Nemanja K. Rančić , Momir M. Šarac, Ivan R. Marjanović Virtuelni brahijalni indeks gležnja – može li se predvideti neposredni ishod femorodistalne bajpas hirurgije? Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 10)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Vladimir Stojiljković, Aleksandar Kamenov, Milan Lazarević, Mladjan Golubović, Velimir Perić, Marija Stošić, Saša Živić, Dragan Milić Neposredni ishodi hirurške revaskularizacije miokarda kod bolesnika sa preoperativnom disfunkcijom trombocita Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 10)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Elizabeta Marčeta, Tatjana Šarenac Vulović, Nenad Petrović, Dejan Vulović, Marija Trenkić, Danijela Randjelović, Dušan Todorović Kvalitet života bolesnika sa primarnim glaukomom otvorenog ugla, primarnim glaukomom zatvorenog ugla i pseudoeksfolijativnim glaukomom u centralnoj Srbiji Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 10)
КАТЕГОРИЈА::Мeтаанализа
Vanja Dimitrijević, Ivana Todorović, Biljana Viduka, Igor Lavrnić, Dejan Viduka Prevalencija sindroma „kompjuterskog vida“ kod korisnika računara: sistematski pregled i meta-analiza Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 10)
КАТЕГОРИЈА::Приказ болесника
Vesna Tepšić Ostojić, Zagorka Gojković, Bratislav Živić Složene optičke halucinacije kod bolesnika sa očuvanim uvidom: četiri slučaja Šarl Boneovog sindroma Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 10)
КАТЕГОРИЈА::Приказ болесника
Nemanja Djenić, Branko Milovanović, Radoslav Romanović, Siniša Stojković, Andjelko Hladiš, Marijan Spasić, Boris Džudović, Dragan Dulović, Zoran Jović, Slobodan Obradović Akutni koronarni sindrom kod mladog bolesnika sa EKG prezentacijom akutnog infarkta donjeg zida miokarda i akutnom trombozom glavnog stabla leve koronarne arterije Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 10)