Vanja Dimitrijević, Ivana Todorović, Biljana Viduka, Igor Lavrnić, Dejan Viduka

Prevalencija sindroma „kompjuterskog vida“ kod korisnika računara: sistematski pregled i meta-analiza


povezani sa upotrebom računara i drugih digitalnih uređaja poznati su kao sindrom „kompjuterskog vida“ (SKV). Napredak u tehnologiji doveo je do povećane upotrebe računara, tako da je rasprostranjenost tih simptoma sve veća. Cilj rada bio je da se izračuna ukupna rasprostranjenost SKV-a i simptoma SKV-a primenom meta-analize. Metode. Studija je razvijena u skladu sa Izjavom o preferiranim stavkama izveštavanja za sistematske preglede i meta-analize (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses – PRISMA). U julu 2021. godine, izvršena je sistematska pretraga četiri elektronske baze podataka sa zbirkama članaka: PubMed, Cochrane Library, Web of Science i Google Scholar. Ključni termini za pretragu bili su: „sindrom kompjuterskog vida“, „korisnici računara“, „digitalno naprezanje očiju“, „glavobolja“, „suve oči“, „crvene oči“, „naprezanje očiju“, „bol u vratu“, „bol u leđima“ i „bol u ramenu“. Članci koji su bili uključeni u studiju morali su da budu originalni članci napisani samo na engleskom jeziku, a kriterijum je nalagao da se istraživanjem moraju obuhvatiti korisnici računara. Kao rezultat toga, morala je biti merena rasprostranjenost SKV-a ili rasprostranjenost bilo kojeg od simptoma SKV-a. Rezultati. U potpunosti su pregledana 43 članka, od kojih je 20 bilo uključeno u meta-analizu. Ukupna izračunata rasprostranjenost za sve studije iznosila je 74,4%, dok je rasprostranjenost za pojedinačne simptome bila: glavobolja – 43%, suve oči – 24,4%, naprezanje očiju – 29%, crvene oči – 20,7% i bol u vratu, leđima ili ramenu – 46,3%. Zaključak. Dobijeni rezultati su zabrinjavajući i ukazuju na neophodnost multidisciplinarnog pristupa rešavanju problema vezanih za SKV.


Преузмите пдф