Чланци броја Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 10)

КАТЕГОРИЈА::Приказ болесника
Andrijana Milankov, Milena Mitrović, Tijana Icin, Branislav Bajkin, Vukadin Milankov Smeđi tumor mandibule – moguća klinička manifestacija primarnog hiperparatireoidizma Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 10)
КАТЕГОРИЈА::Приказ болесника
Danijela Jojkić-Pavkov, Jela Tošić, Ivana Kavečan, Milica Plazačić Kliničke manifestacije Johanson-Blizzard-ovog sindroma kod bolesnika sa nukleotidnim varijantama UBR1 gena Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 10)
КАТЕГОРИЈА::Приказ књиге
Aleksandar Perić Bolesti uva - Dragoslava Đerić Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 10)
КАТЕГОРИЈА::Коментар
CORRIGENDUM Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 10)