Чланци броја Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 2)

КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Marija Stojiljković, Mirjana Miljković C˗reaktivni protein je pouzdaniji pokazatelj od inflamacijskih indeksa izvedenih iz krvne slike u predviđanju teških komplikacija kod dece obolele od malih boginja Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 2)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Aleksandar Komarčević, Radoica Jokić, Miloš Pajić, Mladen Jovanović, Marina Milenković Analgetski protokol u ublažavanju proceduralnog bola kod dece sa opekotinama drugog stepena Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 2)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Gorica Banjac, Daniela Ardalić, Petar Cabunac, Jasmina Ivanišević, Jelena Vekić, Željko Miković, Aleksandra Stefanović Izmenjena struktura i antioksidativni kapacitet lipoproteinskih čestica visoke gustine u preeklampsiji Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 2)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Sonja Golubović, Tatjana Ilić, Boris Golubović, Milica Gajić, Zoran Gajić Pojava simptoma depresivnosti kod bolesnika sa reumatoidnim artritisom: studija preseka Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 2)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Sanja Simić, Predrag V. Nikolić, Jasna Pavlović, Vladanka Vukićević, Amila Vujačić Resorpcija korenova susednih zuba izazvana impaktiranim maksilarnim očnjacima – uporedna analiza nalaza na snimku kompjuterizovane tomografije konusnog zraka i panoramskom snimku Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 2)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Aleksandar Djuričin, Slobodan Tabaković, Milan Zeljković, Zoran Milojević, Radojka Jokšić Mazinjanin, Vukadin Milankov Određivanje prostornog položaja grafta golenjače korišćenjem rendgenskog snimka posle rekonstrukcije prednjeg ukrštenog ligamenta Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 2)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Ksenija Kolundžija, Jelena Srdanović Maraš, Jasminka Marković, Tamara Dimić Nesuicidalno samopovređivanje u kliničkom uzorku adolescenata u Srbiji Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 2)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Hasan Ali Inal, Zeynep Ozturk Inal Iskustvo u hirurškom lečenju primenom transopturatorne trake: urodinamska procena 220 bolesnika u tercijarnom centru u Turskoj Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 2)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Ivana Aleksić, Sonja Stojanović, Bojana Stamenković, Svetlana Kostić, Milovan Stojanović Karakteristike aterosklerotskog plaka i debljina intima-medija kompleksa karotidnih arterija kod bolesnika sa reumatoidnim artritisom Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 2)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Predrag Jokanović, Aleksandar Rakić Uspešno histeroskopsko rešavanje dva slučaja intersticijalne trudnoće Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 2)