Sanja Simić, Predrag V. Nikolić, Jasna Pavlović, Vladanka Vukićević, Amila Vujačić

Resorpcija korenova susednih zuba izazvana impaktiranim maksilarnim očnjacima – uporedna analiza nalaza na snimku kompjuterizovane tomografije konusnog zraka i panoramskom snimku


Uvod/Cilj. Česta pojava koja se javlja kao posledica impaktiranih maksilarnih očnjaka jeste resorpcija korenova (RK) susednih zuba. Učestalost otkrivenih RK zavisi i od korišćene radiografske metode. Cilj rada bio je da se uporedi pouzdanost dve radiografske metode: panoramskog snimka (orthopantomogram – OPT) i kompjuterizovane tomografije konusnog zraka (cone beam computed tomography – CBCT) u dijagnostici kontakta impaktiranog očnjaka i susednih zuba, kao i postojanja resorpcije njihovih korenova. Metode. U studiju su bila uključena 64 ispitanika, starosti od 12 do 33 godina, sa 80 impaktiranih maksilarnih očnjaka, koji prethodno nisu bili ortodontski tretirani. Položaj impaktiranih maksilarnih očnjaka i moguća RK susednih zuba ispitivani su najpre na OPT snimku, a potom na CBCT snimku. Rezultati. Procenjena učestalost RK susednih zuba bila je statistički značajno različita na OPT i CBCT snimku. Utvrđeno je 25% resorpcija na OPT, a 66,25% na CBCT snimcima. RK su bile najučestalije na lateralnim sekutićima. Posebno je važno istaći da ni jedna resorpcija na premolarima nije otkrivena na OPT-u. Zaključak. Postoji statistički značajna razlika u nalazu RK susednih zuba izazvanom impaktiranim maksilarnim očnjakom utvrđena analizom OPT i CBCT snimaka. CBCT je tačnija i preciznija metoda ispitivanja u poređenju sa OPT u određivanju položaja impaktiranog zuba i eventualnog prisustva RK susednih zuba.


Преузмите пдф