Aleksandar Djuričin, Slobodan Tabaković, Milan Zeljković, Zoran Milojević, Radojka Jokšić Mazinjanin, Vukadin Milankov

Određivanje prostornog položaja grafta golenjače korišćenjem rendgenskog snimka posle rekonstrukcije prednjeg ukrštenog ligamenta


Uvod/Cilj. Rekonstrukcija prednjeg ukrštenog ligamenta jedan je od najčešće izvođenih hirurških zahvata kolena kod mladih osoba. Uspešnost tog zahvata u velikoj meri zavisi od pravilnog formiranja tunela koji se dobija bušenjem golenjače i koji služi za pozicioniranje i fiksiranje kalema. Cilj rada bio je da se prikaže metoda za određivanje prostornog položaja grafta na osnovu samo dva standardna rendgenska snimka. Metode. Istraživanje je izvršeno na grupi od 15 pacijenata kod kojih je razvijenim softverom primenjeno merenje ugla tunela u golenjači, na osnovu selekcije karakterističnih tačaka na dva standardna rendgenska snimka kolena (prednje-zadnja i bočna projekcija). Dobijeni rezultati upoređeni su sa rezultatima merenja ugla tunela u golenjači na snimcima kolena kompjuterizovanom tomografijom (KT) kod svih pacijenata. Rezultati. Ugao bušenja meren na KT snimcima u proseku je bio nešto veći (59,07° ± 5,61°) od ugla merenog primenom razvijene aplikacije (58,65° ± 5,89°). Dobijeni rezultati ukazuju na minimalne razlike, bez statističke značajnosti, u merenjima ugla tunela u golenjači, primenom razvijenog softvera i na KT snimcima (Wilcoxon test: Z = -1,363; p = 0,173). Zaključak. Prezentovana metoda i razvijeni softver pogodni su za svakodnevnu kliničku primenu sa stanovištva preciznosti i upotrebljivosti i mogu se primeniti za procenu položaja tunela u golenjači u procesu utvrđivanja uspešnosti operativnog zahvata ili u sklopu pripreme pacijenta za revizionu operaciju.


Преузмите пдф