Hasan Ali Inal, Zeynep Ozturk Inal

Iskustvo u hirurškom lečenju primenom transopturatorne trake: urodinamska procena 220 bolesnika u tercijarnom centru u Turskoj


Uvod/Cilj. Urinarna stres inkontinencija (USI) je nevoljno ispuštanje urina posle povećanja intraabdominalnog pritiska što predstavlja značajan zdravstveni problem, smanjuje kvalitet života, uzrokuje seksualnu disfunkciju i povećava troškove nege zbog povećanog morbiditeta. Cilj rada bio je da se ispitaju intra- i postoperativni rezultati i stopa komplikacija u procedurama u kojima se primenjuje transopturatorna traka (TOT) u lečenju USI, u tercijarnom zdravstvenom centru u centralnoj Turskoj. Metode. Prospektivnom studijom ispitana su 22 bolesnika podvrgnuta proceduri u kojoj se primenjuje TOT u lečenju USI. Analizirane su demografske i kliničke karakteristike, preoperativne i postoperativne vrednosti cistometrije i parametri ishoda operativnog lečenja. Rezultati. Nije utvrđena značajna razlika između preoperativnog i postoperativnog perioda u odnosu na rezidualni volumen (27,09 ± 8,51 mL vs. 26,01 ± 3,51 mL, p = 0,125), a nađena je značajna razlika u pogledu prvog poziva na mokrenje (142,61 ± 20,25 mL vs. 145,64 ± 20,91 mL, p < 0,001), maksimalnog kapaciteta mokraćne bešike (423,70 ± 38,43 mL vs. 402,32 ± 39,46 mL, p < 0,001), Q-tip ugla (45,54 ± 5,330 vs. 43,81 ± 6,150, p = 0,001), maksimalnog protoka urina (37,65 ± 11,54 mL/s vs. 24,38 ± 9,26 mL/s, p < 0,001), prosečnog protoka urina (19,92 ± 9,64 mL/s vs. 14,77 ± 8,71 mL/s, p < 0,001), broja mokrenja (BM) u toku dana (7,29 ± 1,35 vs. 6,58 ± 1,29, p < 0,001) i BM u toku noći (1,48 ± 1,01 vs. 0,92 ± 0,83, p < 0,001). Zaključak. Procedura u kojoj se primenjuje TOT poboljšava kvalitet života bolesnika sa USI i može smanjiti morbiditet. Neophodna su dodatna istraživanja da bi se potvrdili rezultati ove studije i utvrdili dugoročni efekti.


Преузмите пдф