Чланци броја Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 8)

КАТЕГОРИЈА::Актуелна тема
Dejan Stamenković, Kosovka Obradović Djuričić, Dragoslav Stamenković Koncept „Stomatologija 4.0“ u planiranju i izradi skeleta parcijalne proteze Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 8)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Sanja Totić Poznanović, Miloš Marković Retrospektivna analiza stope hospitalizacija bolesnika sa shizofrenijom 12 meseci pre i 12 meseci posle uključivanja jednomesečnog dugodelujućeg injekcionog paliperidon palmitata Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 8)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Min Zhou, Qiuping Xu, Dong Zuo, Zhiyi Wang, Maohua Zhang, Tingting Liu, Renqi Liu Analgetski efekat blokade grupe perikapsularnih nerava kod starijih osoba koje su podvrgnute zameni kuka Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 8)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Gordana Petrović, Aleksandar Nagorni, Goran Bjelaković, Daniela Benedeto Stojanov, Biljana Radovanović Dinić Neinvazivna procena postojanja i veličine varikoziteta jednjaka Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 8)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Stefan Veličković, Stevo Matijević, Bojan Jovičić, Marija Bubalo, Momir Stevanović, Miroslav Vasović Procena lokalizacije i anatomskih karakteristika lingvalnog foramena primenom kompjuterizovane tomografije konusnog zraka Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 8)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Hüsniye Tuğba Yazıbaşı, Hıdır Pekmez, Ismail Ağır, Fatih Üçkardeş, Büşra Zencirci, Merve Aydın Korelacija ugla radijalne inklinacije sa volarnim kortikalnim uglom i promene tih uglova sa starenjem Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 8)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Stefan Juričić, Milorad Tešić, Milan Dobrić, Siniša Stojković Bifurkacije u kontekstu PKI HTO – uvid u registar HTO jednog centra u Beogradu Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 8)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Bojana Ramić, Karolina Vukoje, Milica Cvjetićanin, Tanja Veljović, Jelena Mirnić, Aleksandra Maletin, Milan Drobac, Miloš Čanković, Ljubomir Petrović Povezanost periapikalnog statusa zuba nakon lečenja sa kvalitetom punjenja kanala korena zuba kod odraslih osoba na području Vojvodine Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 8)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Biljana Djordjević, Ana Mitrović Jovanović, Radmila Janičić Praktična analiza uticaja strategija socijalnog marketinga na stavove potencijalnih donora reproduktivnih ćelija u Republici Srbiji Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 8)
КАТЕГОРИЈА::Приказ болесника
Ognjen B. Vukadin, Jelena M. Džudović, Aleksandra M. Repić, Zoran Lj. Baščarević Pseudotumor kao lokalno neželjeno dejstvo usled korozije implanta Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 8)