Ognjen B. Vukadin, Jelena M. Džudović, Aleksandra M. Repić, Zoran Lj. Baščarević

Pseudotumor kao lokalno neželjeno dejstvo usled korozije implanta


Uvod. Termin neželjene lokalne reakcije tkiva (NLRT) odnosi se na patološke promene tkiva koje se javljaju nakon totalne zamene zgloba i uključuje osteolizu, nekrozu kosti, nekrozu mišića, cistične promene, prekomerno nakupljanje tečnosti oko zglobova, pojavu mekotkivnih pseudotumora, reakciju preosetljivosti na metal, metaloze tkiva i hronične inflamacijske lezije. U literaturi su retko opisivane NLRT nastale nakon pucanja keramičkih komponenti endoproteze kuka. Prikaz bolesnika. Prikazujemo slučaj bolesnika sa masivnim tečnim kolekcijama ispunjenim metalnim i tkivnim detritusom i znacima sistemske intoksikacije jonima kobalta (cobalt – Co) i hroma (chromium – Cr). Simptomi su se razvili nakon revizije acetabularne komponente uz primenu metalna polietilen oslanjajućeg para. Prethodno je učinjeno više revizija zbog pucanja keramičkih komponenti endoproteze i nestabilnosti kuka. Nakon uklanjanja pseudotumorskih masa i revizije svih komponenti endoproteze sa implantacijom oslanjajućeg para između keramičke glave i polietilenskog inserta, došlo je do značajnog pada nivoa Co i Cr u serumu. Zaključak. Tokom revizionih procedura treba proceniti oštećenje truniona (trunnion) i ukoliko ono postoji, potrebno je zameniti obe protetske komponente, kako bi se sprečili efekti korozije metala, NLRT i sistemska intoksikacija jonima metala. Merenjem nivoa Co i Cr u serumu kod bolesnika posle totalne artroplastike, mogu se prepoznati oni bolesnici koji imaju rizik od nastanka NLRT.


Преузмите пдф