Чланци броја Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 4)

КАТЕГОРИЈА::Прегледни чланак
Nataša Nikolić Jakoba, Dragica Manojlović, Milica Joavanović-Medojević Oralni mikrobiom, COVID-19 i probiotici Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 4)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
A. Tomić, P. Aleksić, N. Milović, R. Ilić, I. Marjanović, V. Bančević, I. Leković, V. Nešković, V. Mandarić, Z. Kostić, M. Šarac, P. Vukićević, B. Milev, D. Paunović, A. Zarić, D. Jovanović, D. Sekulić., L. Babić, R. Zoranović Hirurško lečenje tumora bubrega sa tumorskim trombom u donjoj šupljoj veni Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 4)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Čila Demeši Drljan, Aleksandra Mikov, Rastislava Krasnik, Aleksandar Knežević, Jelena Zvekić-Svorcan, Igor Mikov Faktori rizika od nastanka cerebralne paralize Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 4)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Milan Bojović, Jelena Todić, Milan Blagojević Uporedna analiza distribucije pritiska i deformacije kod implantno-nošenih teleskop sistema izrađenih od različitih materijala Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 4)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Svetlana Paunović, Milan Paunović, Sunčica Srečković, Nenad Petrović, Mihailo Jovanović, Dušan Todorović, Tatjana Šarenac Vulović Laserska periferna iridotomija kod bolesnika sa akutnim primarno zatvorenim komornim uglom Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 4)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Milenko Bogdanović, Miloš D. Babić, Dušan Jaković, Bojana Radnić, Tijana Aćimović, Djordje Alempijević, Snežana Pavlekić Uporedna analiza socijalno˗demografskih i toksikoloških karakteristika žrtava ubistava i počinioca samoubistava Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 4)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Filip Djordjević, Marija Bubalo, Dejan Perić, Djordje Mihailović, Zoran Bukumirić, Dejan Dubovina Efikasnost submukozne, oralne i intramuskularne primene deksametazona u redukciji trizmusa, otoka i bola nakon hirurgije donjih trećih molara Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 4)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Yongqing Ni, Xiaoduo Bi, Pengwei Zhao Uticaj Staphylococcus aureus-a na porast ekspresije mBD-3 posredovan aktivacijom ERK1/2 signalnog puta na eksperimentalnom modelu mišje pneumonije Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 4)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Milka F. Gardašević, Aleksandra Petković-Ćurčin, Danilo V. Vojvodić, Uroš Marjanović, Dragan Djurdjević, Saša Jović, Dejan Vulović, Stevo Matijević Procena efikasnosti primene plazme obogaćene trombocitima u procesu regeneracije facijalnog nerva kunića Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 4)
КАТЕГОРИЈА::Приказ болесника
Dejan Vulović, Jefta Kozarski, Tatjana Vulović, Marko Spasić, Tatjana Šarenac Vulović, Tahir Ahmed T. Mubarak, Vesna Stanković, Mubarak Al-Shraim, Dejana Rakić Veliki švanom medijalnog nerva u distalnom delu podlaktice Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 4)