Претрага

Користите напредну претрагу како би сте нашли оно што тражите
Наслов чланка:
Кључне речи:
Име аутора:

Архива чланака

КАТЕГОРИЈА::Писмо уреднику
Aleksandar Šotić, Marko Ivetić Analiza rizika javnog zdravlja kroz procenu bezbednosti vode za piće Vojnosanit Pregl 2016; Vol. 73 (No. 9)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Branislava Medić, Nevena Divac, Bojan Stopić, Katarina Savić Vujović, Andreja Glišić, Nataša Cerovac, Radan Stojanović, Dragana Srebro, Milica Prostran Stavovi studenata medicine o retkim bolestima: studija preseka Vojnosanit Pregl 2016; Vol. 73 (No. 8)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Karin Birk, Ljubiša Padjen, Mirko Markič Prijavljivanje neželjenih događaja u Sloveniji – uticaj svesti o njihovom značaju, rukovodećih struktura i međusobne saradnje zaposlenih Vojnosanit Pregl 2016; Vol. 73 (No. 8)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Marko S. Jović, Milovan V. Dimitrijević, Ana M. Dimitrijević, Goran M. Stojković Analiza rekonstruktivnih metoda za hirurško lečenje defekata kože nosa Vojnosanit Pregl 2016; Vol. 73 (No. 8)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Vladimir Stefanović, Ervin Taso, Aleksandra Petković Ćurčin, Mirjana Djukić, Milka Gardašević, Mia Rakić, Struillou Xavier, Milena Jović, Karolina Miller, Ivan Stanojević, Danilo Vojvodić Uticaj tipa materijala za plombiranje zuba na koncentraciju interleukina 9 u uzorcima gingivalne sulkusne tečnosti Vojnosanit Pregl 2016; Vol. 73 (No. 8)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Maja Grujičić, Jelena Jovičić Bata, Slavica Radjen, Budimka Novaković, Sandra Šipetić Grujičić Radna motivacija i zadovoljstvo poslom zdravstvenih radnika u urbanim i ruralnim sredinama Vojnosanit Pregl 2016; Vol. 73 (No. 8)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Aleksa Marković, Zoran Lazić, Tijana Mišić, Miodrag Šćepanović, Aleksandar Todorović, Kaustubh Thakare, Bojan Janjić, Zoran Vlahović, Mirko Glišić Uticaj hirurškog stenta i temperature irigansa na termičke promene u kosti tokom preparacije ležišta implantata – termografska analiza na goveđim rebrima Vojnosanit Pregl 2016; Vol. 73 (No. 8)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Amira Egić, Nataša Karadžov Orlić, Donka Mojović, Zaga Milovanović, Jovana Vučeljić, Suzana Krsmanović Faktori rizika sa najvećim uticajem na maternalni morbiditet kod žena sa dva ili više ponovljenih carskih rezova Vojnosanit Pregl 2016; Vol. 73 (No. 8)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Gordana Mandić-Gajić, Željko Špirić Posttraumatski stresni poremećaj i grupna art terapija: samoizražavanje unutrašnjeg traumatskog sveta ratnih veterana Vojnosanit Pregl 2016; Vol. 73 (No. 8)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Branka Roganović, Saša Perić, Snežana R. Janković Uticaj intrahospitalnog pogoršanja nutritivnog statusa na ishod lečenja odraslih gastroenteroloških bolesnika Vojnosanit Pregl 2016; Vol. 73 (No. 8)