Претрага

Користите напредну претрагу како би сте нашли оно што тражите
Наслов чланка:
Кључне речи:
Име аутора:

Архива чланака

КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Nevena Karanović, Sanja Stošić Uticaj motivacije, ličnih osobina rukovodilaca i obrazovanja u oblasti upravljanja na rezultate zdravstvenih ustanova u javnom sektoru Vojnosanit Pregl 2016; Vol. 73 (No. 9)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Ivana Stašević Karličić, Milena Stašević, Slobodan Janković, Slavica Djukić Dejanović, Srdjan Milovanović Markeri zapaljenja kao prediktori smrtnog ishoda kod bolesnika sa dijagnozom delirijuma Vojnosanit Pregl 2016; Vol. 73 (No. 9)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Slobodan Obradović, Boris Džudović, Siniša Rusović, Vesna Subota, Dragana Obradović Polne razlike u kliničkoj prezentaciji, elektrokardiografskim znacima, laboratorijskim markerima i ishodu kod bolesnika sa akutnom embolijom pluća Vojnosanit Pregl 2016; Vol. 73 (No. 9)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Slaviša Savić, Vinka Vukotić, Miodrag Lazić, Nataša Savić Poređenje i vrednovanje simptoma nakon nekomplikovane ureteroskopske litotripsije kod bolesnika sa i bez ugrađenog stenta Vojnosanit Pregl 2016; Vol. 73 (No. 9)
КАТЕГОРИЈА::Семинар практичног лекара
Tamara Dragović, Dejan Marinković, Saša Kiković, Janko Pejović, Zoran Hajduković Neke specifičnosti glikemijske kontrole kod dijabetičara sa dijabetesnom bolesti bubrega Vojnosanit Pregl 2016; Vol. 73 (No. 9)
КАТЕГОРИЈА::Приказ болесника
Igor B. Končar, Marko Dragaš, Predrag Sabljak, Predrag Peško, Miroslav Marković, Lazar David Aortoezofagusna i aortobronhijalna fistula posle endovaskularnog lečenja torakalne aorte od infekcije koju je izazvala Candida albicans Vojnosanit Pregl 2016; Vol. 73 (No. 9)
КАТЕГОРИЈА::Приказ болесника
Jelena Karadžić, Aleksandra Radosavljević, Igor Kovačević Okluzija centralne vene retine kod bolesnice sa sistemskom sklerozom Vojnosanit Pregl 2016; Vol. 73 (No. 9)
КАТЕГОРИЈА::Приказ болесника
Djordje Taušan, Andjelka Ristić, Biljana Zvezdin Kartagenerov sindrom Vojnosanit Pregl 2016; Vol. 73 (No. 9)
КАТЕГОРИЈА::Приказ болесника
Andrijana Kulić, Zorica Cvetković, Vesna Libek Primarna hiperfibrinoliza kao prezentujući znak karcinoma prostate Vojnosanit Pregl 2016; Vol. 73 (No. 9)
КАТЕГОРИЈА::Приказ болесника
Oliver Stojanov Šarl Boneov sindrom Vojnosanit Pregl 2016; Vol. 73 (No. 9)