Чланци броја Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 9)

КАТЕГОРИЈА::Прегледни чланак
Vesna Rudić Grujić, Nina Rodić Vukmir, Mirjana Djermanović Ishrana u oporavku od COVID-19 Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 9)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Dejan Kostić, Miroslav Mišović, Filip Vučković, Djuro Crevar, Igor Sekulić, Biljana Georgievski-Brkić, Smiljana Kostić, Evica Dinčić Taloženje gadolinijuma u mozgu bolesnika sa relapsno-remitentnom multiplom sklerozom nakon 10 godina praćenja Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 9)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Ljubiša Ristić, Vojkan Lazić, Srdjan Postić, Nenad Jelić, Igor Djordjević, Raša Mladenović Povezanost prebojene gingive pored zuba nosača sa prisustvom livene nadogradnje Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 9)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Boris Gluščević, Aleksandar Stanojković, Dragica Bukumirić, Danilo Jeremić Klinički rezultati scarf osteotomije Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 9)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Aleksandar Djordjević, Jelena Todić, Sanja Simić, Dragoslav Lazić, Zoran Vlahović, Ljiljana Šubarić Uticaj različitih tehnika cementiranja na količinu rezidualnog cementa u zavisnosti od lokalizacije margine krunica-nosač Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 9)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Lora Novaković Lacković, Ljilja Latinović Tadić, Mirko Stanetić, Marko Lacković Prognostička vrednost „gustine“ tumor˗infiltrišućih T-limfocita u terapijskom odgovoru na inicijalnu hemioterapiju zasnovanu na platini kod bolesnika sa nesitnoćelijskim karcinomom pluća Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 9)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Tina Pajević, Dina Vasović, Jovana Juloski, Ljiljana Vučić, Branislav Glišić Procena položaja impaktiranih gornjih očnjaka, određivanje mogućih pokazatelja težine impakcije i faktora rizika od resorpcije korenova susednih zuba Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 9)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Maja Stanković, Nemanja Turković, Silva Dobrić, Nemanja Rančić Propisivanje diklofenaka bolesnicima sa kardiovaskularnim bolestima ili visokim rizikom od razvoja kardiovaskularnih bolesti na nivou primarne zdravstvene zaštite u Crnoj Gori: retrospektivna, nacionalna, studija upotrebe leka Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 9)
КАТЕГОРИЈА::Приказ болесника
Aleksandar Vlahović, Milana Živković, Velibor Majić, Zorka Badnjar - Ilić, Ninoslav Begović, Ivan Dizdarević Ektopični cervikalni timus čvrste strukture kod odojčeta Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 9)
КАТЕГОРИЈА::Приказ болесника
Dijana Damnjanović, Milena Zamurović, Aleksandar Vranjanac Longitudinalni ekstenzivni transverzalni mijelitis posle epiduralne anestezije primenjene tokom porođaja Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 9)