Чланци броја Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 5)

КАТЕГОРИЈА::Прегледни чланак
Dušan Mustur Procena ishoda banjske rehabilitacije bolesnika sa ankilozirajućim spondilitisom Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 5)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Marko Kalezić, Rastko Živić, Vladimir Djukić, Miljan Milanović, Milkica Ostojić, Nemanja Rančić, Berislav Vekić Operacija tireoidne žlezde sa kratkotrajnim boravkom u bolnici kod starijih bolesnika: da li je bezbedna? Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 5)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Ivana Stanković, Nela V. Ilić, Tihomir V. Ilić, Ljiljana Jeličić, Mirjana Sovilj, Vesna Martić, Silvana Punišić, Miodrag Stokić Efekat treninga nervnog sistema povratnim informacijama (neurofeedback) na reakciono vreme kasnih komponenti auditivnih evociranih potencijala: placebom kontrolisano istraživanje Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 5)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Miroslav Mišović, Predrag Aleksić, Dejan Kostić, Miodrag Vuković, Bojan Radojičić, Nemanja Rančić, Bojana Cikota Aleksić Nivoi cirkulišuće lncRNA GAS5 kod obolelih od karcinoma prostate: iskustvo jednog centra Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 5)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Katarina Katanić Pasovski, Nemanja Rančić, Viktor Pasovski, Marija Sajić, Mirko Resan, Evica Dinčić Procena rezultata morfološkog i funkcionalnog ispitivanja mrežnjače kod bolesnika sa optičkim neuritisom u sklopu multiple skleroze Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 5)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Karolina Vukoje, Tanja Veljović, Jelena Mirnić, Aleksandra Maletin, Ana Tadić Uticaj rastvarača na apikalnu ekstruziju tokom uklanjanja Resilon™ iz kanala korena zuba Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 5)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Jana Ilić, Tatjana Čutović, Ružica Kozomara, Julija Radojičić, Tijana Adamović, Jovana Lovrić Procena kvaliteta života pacijenata posle ortodontsko-hirurškog lečenja mandibularnog prognatizma Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 5)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Nabeeh Abdullah AlQahtani, Mohasin Abdul Khader, Mukhatar Ahmed Javali Procena nivoa glukoze u gingivalnom sulkusu i percepcija bola kod pacijenata tokom rutinskog stomatološkog pregleda – koncept zasnovan na novopatentiranom parodontalnom uređaju Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 5)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Hao He, Nifang Pan, Xiaoyong Zhou Korist od primene ultrazvuka za procenu odgovora bolesnika sa septičkim šokom na nadoknadu volumena Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 5)
КАТЕГОРИЈА::Приказ болесника
Stevan Stojanović, Saša Vojinov, Žarko Dimitrić, Ivan Levakov, Dimitrije Jeremić, Tanja Lakić Težak hemofagocitni sindrom nakon intravezikalne instilacije BCG sa fatalnim ishodom Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 5)