Miroslav Mišović, Predrag Aleksić, Dejan Kostić, Miodrag Vuković, Bojan Radojičić, Nemanja Rančić, Bojana Cikota Aleksić

Nivoi cirkulišuće lncRNA GAS5 kod obolelih od karcinoma prostate: iskustvo jednog centra


Uvod/Cilj. Karcinom prostate (KP) je po učestalosti drugi karcinom u muškoj populaciji. Premda je incidenca obolevanja od KP visoka, kod najvećeg broja bolesnika prognoza je povoljna, sa zadovoljavajućim kvalitetom života dugoročno. Cilj rada bio je da se utvrde razlike u nivoima long non-coding RNA (lncRNA) growth arrest-specific transcript 5 (GAS5) u plazmi zdravih ispitanika i bolesnika sa KP, kao i između obolelih od KP u različitim prognostičkim stadijumima. Metode. U studiju je bilo uključeno 40 bolesnika sa KP i 20 zdravih osoba (kontrolna grupa). Bolesnici sa KP su, na osnovu prognostičkih kriterijuma American Joint Committee on Cancer, bili podeljeni u dve podgrupe (u svakoj po 20 bolesnika). Podaci o bolesnicima su prikupljeni i analizirani, a lncRNA GAS5 je kvantifikovan korišćenjem metode lančane reakcije polimeraze u realnom vremenu. Statistička analiza podataka izvršena je pomoću programa IBM SPSS Statistics 26.0 (IBM, USA, 2019). Rezultati. Izmereni nivo ekspresije lncRNA GAS5 bio je niži kod obolelih od KP u odnosu na zdrave osobe, mada granično statistički značajan (p = 0,056). Daljom analizom dobijenih podataka, utvrđeno je da razlika u nivou ekspresije lncRNA GAS5 u prvoj podgrupi bolesnika i zdravih osoba nije bila statistički značajna (p = 0,268). Bolesnici iz druge podgrupe imali su značajno niže vrednosti lncRNA GAS5 u odnosu na zdravu populaciju (p = 0,033). Razlika u nivou ekspresije lncRNA GAS5 između bolesnika sa povoljnijom prognozom (Grupa 1) i bolesnika sa lošom prognozom (Grupa 2) nije bila statistički značajna (p = 0,275). U oba slučaja, u Grupi 1 (p = 0,805) i u Grupi 2 (p = 0,454), vrednosti lncRNA GAS5 u plazmi nisu pokazale razliku u odnosu na starost bolesnika (≤ 65 vs. > 65 godina). Zaključak. Jedan od glavnih ciljeva u istraživanju KP je pronalaženje novih i efikasnijih biomarkera. Sprovedeno istraživanje pruža jake dokaze o značaju lncRNAs GAS5 u KP, kao i o povezanosti niskih vrednosti ekspresije lncRNA GAS5 sa lošom prognozom kod različitih tumora.


Преузмите пдф