Чланци броја Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 1)

КАТЕГОРИЈА::Уводник
Dragana Vučević Vojnosanitetski pregled u 2022. godini – Izazovi kao podsticaj za napredak Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 1)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Sonja Atanasievska, Dane Nenadić, Slaviša Stanković, Vesna Protić-Djokić, Elizabeta Ristanović Bakterijska vaginoza – dijagnostičke dileme i implikacije Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 1)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Lidija Savić, Igor Mrdović, Milika Ašanin, Sanja Stanković, Gordana Krljanac Uticaj kompletnog atrioventrikularnog bloka na intrahospitalni i dugoročni mortalitet bolesnika lečenih primarnom perkutanom koronarnom intervencijom Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 1)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Nenad Petrović, Dušan Todorović, Sunčica Srećković, Tatjana Šarenac Vulović, Mihailo Jovanović, Danijela Randjelović Morfološke promene makule nakon uspešne operacije ablacije retine metodom „nabiranja“ sklere Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 1)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Gordana J. Dedić, Vesna Tepšić Ostojić Polne razlike osoba koje su izvršile samoubistvo u Srbiji u periodu od 2016. do 2020. godine Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 1)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Sonja Čanković, Vesna Mijatović Jovanović, Sanja Harhaji, Sonja Šušnjević, Snežana Ukropina, Svetlana Kvrgić, Dušan Čanković Rasprostranjenost i faktori povezani sa simptomima depresije kod studenata prve i završne godine studija medicine Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 1)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Katarina Radujević, Nataša Bogavac Stanojević, Rade Nedeljković, Dragana Lakić Farmakoekonomska evaluacija fakoemulzifikacije i ekstrakapsularne ekstrakcije u operaciji katarakte Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 1)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Milan Oljača, Valentina Baić, Vojislava Bugarski-Ignjatović Diskriminativna validnost Strukturiranog inventara simuliranih simptoma (Structured Inventory of Malingered Symptomatology – SIMS) u uslovima simuliranja simptoma Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 1)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Shmookh Abdullah Alhayani Asiri, Rafi Ahmad Togoo, Lamis Omar Saad Al Gelban, Shouq Abdulrahman Almathami, Rehab Abdulwahab M Alabsi, Rema Tariq Misfer, Tasneem Sakinatul Ain Kliničko merenje maksimalnog otvaranja usta i njegova povezanost sa različitim tipovima lica kod dece iz Saudijske Arabije Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 1)
КАТЕГОРИЈА::Кратко саопштење
Vladimir Djokić, Miloš Gostimirović, Jovana Rajković, Jelena Rakočević, Milica Labudović-Borović, Svetlana Janković, Jelena Stanišić, Milan Kostić, Miloš Djurić, Ljiljana Gojković-Bukarica Ekspresija kalijumovih kanala Kv4.2 i Kv4.3 u humanim pupčanim venama zdravih trudnica, trudnica sa gestacijskim dijabetesom melitusom i trudnica sa gestacijskom hipertenzijom Vojnosanit Pregl 2023; Vol.80 (No. 1)