Претрага

Користите напредну претрагу како би сте нашли оно што тражите
Наслов чланка:
Кључне речи:
Име аутора:

Архива чланака

КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Mirjana M. Platiša, Vera Gal, Zorica Nestorović, Ida Leskošek-Čukalović, Saša Despotović, Mile Veljović, Aleksandar Petrović, Jovana Rajković, Vladimir Djokić, Radmila Novaković, Ljiljana Gojković-Bukarica Promene linearnih i nelinearnih mera nizova RR i QT intervala posle uzimanja piva Vojnosanit Pregl 2017; Vol. 74 (No. 12)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Gordana Nikolić-Balkoski, Ljubica Leposavić Socio-demografske karakteristike kao faktori rizika od samoubistva u Beogradu, Srbija Vojnosanit Pregl 2017; Vol. 74 (No. 12)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Ivan Baljošević, Ljiljana Čvorović, Katarina Stanković, Vladan Šubarević, Zlata Baljošević Faktori rizika od nastanka rekurentnog sekretornog otitisa Vojnosanit Pregl 2017; Vol. 74 (No. 12)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Monika Papić, Vladimir Papić, Milena Kresoja, Valerija Munteanu, Ivan Mikov, Tomislav Cigić Povezanost stepena degeneracije intervertebralnih diskusa i radnih aktivnosti kod bolesnika sa lumbalnom diskus hernijom Vojnosanit Pregl 2017; Vol. 74 (No. 12)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Esad Kučević, Jasna Pavlović, Srdjan D. Poštić, Tatjana Čutović, Jelena Todić Analiza оkluzalnih karakteristika jednojajčanih blizanaca Vojnosanit Pregl 2017; Vol. 74 (No. 12)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Lidija Popovska, Cena Dimova, Biljana Evrosimoska, Vera Stojanovska, Ilijana Muratovska, Bojana Cetenović, Dejan Marković Povezanost stvaranja IL-1β i karakteristika humanih periapikalnih lezija Vojnosanit Pregl 2017; Vol. 74 (No. 12)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Mirjana Štrbac, Mioljub Ristić, Vladimir Petrović, Sara Savić, Svetlana Ilić, Snežana Medić, Biljana Radosavljević, Branka Vidić, Živoslav Grgić Epidemiološke karakteristike bruceloze u Vojvodini, Srbija, 2000–2014 Vojnosanit Pregl 2017; Vol. 74 (No. 12)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Vladimir Cvetić, Momčilo Čolić, Oliver Radmili, Igor Banzić, Igor Končar, Borivoje Lukić, Lazar Davidović Sindrom krađe krvi potključne arterije – hirurško ili endovaskularno lečenje Vojnosanit Pregl 2017; Vol. 74 (No. 12)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Tijana Krnjeta, Ljiljana Mirković, Svetlana Ignjatović, Dragana Tomašević, Jelena Lukić, Drina Topalov, Nada Majkić-Singh Povezanost genskog polimorfizma Val158Met COMT, TNF-α -857 C>T, TNFR1 36 A>G, IL-1α 4845 G>T i IL-10 -1082 A>G sa rizikom od pojave rane preeklampsije i njenih komplikacija Vojnosanit Pregl 2017; Vol. 74 (No. 12)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Mirjana Kendrišić, Maja Šurbatović, Dragan Djordjević, Jasna Jevdjić Izbor anestezije i postoperativne analgezije i sistemski odgovor na hirurški stres nakon aloartroplastike kuka Vojnosanit Pregl 2017; Vol. 74 (No. 12)