Претрага

Користите напредну претрагу како би сте нашли оно што тражите
Наслов чланка:
Кључне речи:
Име аутора:

Архива чланака

КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Vlatka Lajnert, Daniela Kovačević Pavičić, Hrvoje Pezo, Aleksandra Stevanović, Tatjana Jović, Damir Šnjarić, Edin Muhić Zadovoljstvo pacijenata izgledom prednjih gornjih zuba Vojnosanit Pregl 2017; Vol. 74 (No. 6)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Dragana Drljačić, Sanja Pajić, Aleksandar Nedeljković, Sladjan D. Milanović, Tihomir V. Ilić Kompleksna modulacijа sila tokom preciznog hvata šake primenom ponavljane transkranijalne magnetne stimulacije pražnjenjima u teta frekvenciji iznad dorzalnog premotornog korteksa Vojnosanit Pregl 2017; Vol. 74 (No. 6)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Željka Tatomirović, Vesna Škuletić, Dragana Peković, Vukoica Karličić, Branka Djurović, Saša Ristić, Ljiljana Tomić, Jelena Džambas, Snežana Cerović Vrednost transbronhijalne aspiracione citologije u dijagnozi sarkoidoze stadijuma I i II Vojnosanit Pregl 2017; Vol. 74 (No. 6)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Zoran Blagojević, Boris Gluščević, Boban Djordjević Totalna artroplastika kolena kod bolesnika sa reumatoidnim artritisom – srednjoročni rezultati Vojnosanit Pregl 2017; Vol. 74 (No. 6)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Milica Petrović, Aleksandra Grdinić, Dubravko Bokonjić, Violeta Rabrenović, Svetlana Antić, Brankica Terzić, Dušica Stamenković, Zoran Stajić, Dejan Petrović, Ljiljana Ignjatović, Janko Pejović, Dragan Jovanović Koncentracije B-tipa natriuretskog peptida i N-terminalnog prohormon B-tipa natriuretskog peptida u krvi kao pokazatelji dijastolne funkcije leve komore kod bolesnika sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom Vojnosanit Pregl 2017; Vol. 74 (No. 6)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Katarina Parezanović Ilić, Ljiljana Mladenović Segedi, Aleksandra Jurišić Škevin, Ivana Živanović Mačužić, Vesna Grbović, Jasmin Nurković, Milan Jovanović, Dejan Jeremić Uticaj različitih faktora rizika na jačinu mišića poda karlice kod žene Vojnosanit Pregl 2017; Vol. 74 (No. 6)
КАТЕГОРИЈА::Оригинални чланак
Smiljana Kostić, Ivana Kolić, Ranko Raičević, Zvezdana Stojanović, Dejan Kostić, Evica Dinčić Insulinska rezistencija kod nelečenih bolesnika sa multiplom sklerozom Vojnosanit Pregl 2017; Vol. 74 (No. 6)
КАТЕГОРИЈА::Прегледни чланак
Jasna Mihailović, Milan Ubavić Pozitronska emisiona tomografija/kompjuterizovana tomografija primenom 18F-fluorodeoksiglukoze kod karcinoma dojke Vojnosanit Pregl 2017; Vol. 74 (No. 6)
КАТЕГОРИЈА::Приказ болесника
Rajko Milošević, Danijela Leković, Nebojša Antonijević, Andrija Bogdanović Eozinofilija kao prvi znak Hodžkinove bolesti Vojnosanit Pregl 2017; Vol. 74 (No. 6)
КАТЕГОРИЈА::Приказ болесника
Stanko Petrović, Radoje Doder, Nenad Perišić, Marijana Petrović, Irina Brčerević, Branka Roganović Oboljenje Erdhajm-Čester Vojnosanit Pregl 2017; Vol. 74 (No. 6)