Mladen Jovanović, Jelena Nikolić, Aleksandar Komarčević, Vesna Mijatović-Jovanović, Milan Stojičić, Sveto Bjelan

Višestruke mogućnosti kliničke primene perforator režnjeva radijalne arterije za rekonstrukciju defekata ručnog zgloba i šake


Uvod/Cilj. Perforator režanj radijalne arterije (PRRA) je vrsta fasciokutanog ili adipofascijalnog reverznog peteljkastog režnja, koji je potvrdio svoju višestruku primenu u rekonstrukciji malih i srednjih defekata mekih tkiva podlaktice, ručnog zgloba i šake. PRRA obezbeđuje odgovarajući kožni pokrivač sa elastičnim potkožnim tkivom, i time omogućava zaštitu eksponiranim ili povređenim funkcionalnim strukturama i njihovu istovremenu reparaciju. Cilj rada bio je da se sumiraju i analiziraju rezultati lečenja bolesnika sa defektima mekih tkiva gornjeg ekstremiteta nastalih usled traume, infekcije, opekotine ili uklanjanja tumora, koji su rekonstruisani primenom PRRA. Metode. Retrospektivnom studijom obuhvaćeno je 20 bolesnika sa defektima mekih tkiva šake i ručnog zgloba, koji su lečeni u Univerzitetskom Kliničkom Centru Vojvodine od 2012. do 2022. godine. Dizajn režnjeva i dužina peteljki određivani su u odnosu na recipijentnu regiju. Sve operacije izvedene su pod Esmarch-ovom bandažom u bledoj stazi, radi bolje vizualizacije. Režnjevi su podizani i pozicionirani na mesto defekta. Podaci o režnjevima i bolesnicima su neposredno beleženi i sumirani. Rezultati. Distalno bazirani fasciokutani PRRA korišćen je kod svih slučajeva. Bolesnici su bili stari prosečno 48 godina, pretežno (64%) muškog pola. Defekti su bili najčešće lokalizovani na nadlaničnoj strani šake (60%) i ručnog zgloba (20%). Najčešće indikacije za operaciju bile su povreda (45%) i resekcija tumora (25%). Zadovoljavajuće pokrivanje defekta postignuto je kod svih 20 bolesnika, bez izgubljenog režnja. Venska kongestija je zabeležena kod 4 (20%) bolesnika, što je izazvalo delimičnu nekrozu režnja kod 3 (15%) bolesnika. Odloženo zarastanje je postignuto kod dva bolesnika, dok je kod poslednjeg postavljen sekundarni šav. Infekcija na mestu intervencije se razvila kod 2 (10%) bolesnika. Znaci infekcije su se povukli nakon sprovedene odgovarajuće lokalne i sistemske terapije. Zaključak. PRRA su se dokazali kao vrlo korisni režnjevi za rekonstrukciju defekata mekog tkiva na gornjim ekstremitetima. Ovo hirurško rešenje dovodi do odličnog funkcionalnog i estetskog ishoda u većini slučajeva. Složene hirurške procedure se mogu uraditi istovremeno, zajedno sa rekonstrukcijom tetiva, zglobova ili stabilizacijom preloma. Naša klinička studija potvrđuje pouzdanost i sigurnost korišćenja tih režnjeva.


Преузмите пдф