Ivana Stanković, Nela V. Ilić, Tihomir V. Ilić, Ljiljana Jeličić, Mirjana Sovilj, Vesna Martić, Silvana Punišić, Miodrag Stokić

Neurofeedback trening senzomotornog ritma i auditivna percepcija


Uvod/Cilj. U svakodnevnoj komunikaciji, ljudi su izloženi mnoštvu zvukova koje treba razvrstati i iz kojih treba izvući bitne informacije. Sposobnost osobe da se koncentriše na određene zvukove u bučnom okruženju, da selektivno i usredsređeno usmerava sluh je ključna za svakodnevno funkcionisanje i komunikaciju. Cilj studije bio je da se ispita efekat neurofeedback (NFB) treninga senzorimotornog ritma (SMR) (12-15 Hz) na auditivnu percepciju koji se meri rezultatima postignutim na Quick speech-in-noise (QuickSIN) testu, promenama amplituda i latenci komponenti auditivnih evociranih potencijala (AEP) N100, N200 i P300 tokom zadatka auditivne diskriminacije i promenama spektralne snage SMR talasa. Metode. U studiju je bilo uključeno 16 zdravih ispitanika uzrasta od 25 do 40 godina (8 muškog i 8 ženskog pola). Svaki ispitanik imao je 20 svakodnevnih SMR NFB treninga. Auditivne kognitivne funkcije i elektrofiziološke korelacije kognitivnih procesa snimane su 5 puta, i to pre primene NFB treninga, posle 5, 10, i 20 treninga i jedan mesec nakon poslednjeg treninga. Rezultati. Rezultati su pokazali statistički značajno smanjenje latenci N200 i P300 komponenti u regijama frontal midline (Fz), central midline (Cz) i parietal midline (Pz), bolje postignuće na QuickSIN testu kao i povećanje spektralne snage elektroencefalografije SMR ritma u Cz regiji kao rezultat NFB SMR treninga. Nije utvrđen statistički značajan efekat NFB treninga na N100, N200 i P300 amplitude u Fz, Cz i Pz regijama, niti na spektralnu snagu SMR talasa. Zaključak. Dobijeni rezultati ukazuju na potencijalni efekat SMR NFB treninga na poboljšanje procesa auditivne diskriminacije u smislu kraćih latenci komponenti AEP i boljeg postignuća na QuickSIN testu.


Преузмите пдф