Jasmina Maksić, Nela Maksimović, Lukas Rasulić, Olgica Milankov, Ana Marjanović, Dragana Cvetković, Vidosava Rakočević Stojanović, Ivana Novaković

Značaj direktnog genetičkog testiranja za otkrivanje žena prenosioca mutacije kod distrofinopatija


Uvod/Cilj. Dišenova mišićna distrofija (MD) i Bekerova MD su uzrokovane mutacijama u genu za distrofin (DMD). To su recesivne bolesti vezane za X hromozom, od kojih obolevaju muškarci, a žene su uglavnom zdravi nosioci mutacije. Procenjeno je da su kod probanada obolelih od Dišenove MD 2/3 majki nosioci mutacije, dok 1/3 probanada ima de novo mutaciju. Cilj rada bio je da se potvrdi status nosioca mutacije kod ženskih članova porodica probanada obolelih od Dišenove MD/Bekerove MD primenom metoda direktnog genetičkog testiranja. Metode. Studija je obuhvatila ukupno 38 žena iz 31 porodice probanada obolelih od Dišenove MD/Bekerove MD sa delecijom/duplikacijom u DMD genu. Takođe, u studiju su bila uključena i 4 slučaja Dišenove MD/Bekerove MD otkrivena prenatalnom dijagnostikom. Metoda lančane reakcije polimeraze (polymerase chain reaction – PCR) i metoda višestrukog umnožavanja vezanih proba (multiplex ligation-dependent probe amplification -MLPA) su korišćene za detekciju delecija, odnosno delecija/duplikacija mutacija u DMD genu. Rezultati. Kod ukupno 31 probanada obolelih od Dišenove MD/Bekerove MD, utvrđeno je 87,1% mutacija tipa delecije i 12,9% mutacija tipa duplikacija jednog ili više egzona u DMD genu. Od 29 testiranih majki probanada, mutacije su nađene kod njih 17 (14 delecija i 3 duplikacije). Mutacije su detektovane kod 11 (57,9%) od 19 majki probanada sa fenotipom Dišenove MD i kod 6 (60%) od 10 majki probanada obolelih od Bekerove MD. Takođe, kod probanada sa delecijom, kod 14 (56%) od 25 majki je potvrđeno da su nosioci mutacije, a kod probanada sa duplikacijom, 3 (75%) od 4 majke su bile nosioci mutacije. Od ostalih 9 ženskih srodnika probanada obolelih od Dišenove MD/Bekerove MD, mutacije su nađene kod nijh 4. Prenatalnom dijagnostikom utvrđene su delecije kod jednog muškog i jednog ženskog fetusa iste majke koja je bila potvrđena kao nosilac mutacije. Zaključak. Istraživanje je pokazalo da su majke bile nosioci mutacija u skoro 60% izolovanih slučajeva obolelih od Dišenove MD/Bekerove MD sa delecijama i duplikacijama. Takođe, učestalost majki nosioca mutacije kod probanada sa duplikaciom (75%) se pokazala višom nego kod majki probanada sa delecijom (56%).


Преузмите пдф