Претрага

Користите напредну претрагу како би сте нашли оно што тражите
Наслов чланка:
Кључне речи:
Име аутора:

Архива чланака

КАТЕГОРИЈА::Прегледни чланак
Andjelka Ristivojević*†, Petra Lukić Djokić‡, Dragan Katanić*§, Dušanka Dobanovački*§, Jadranka Jovanović Privrodski*§ Epidemiologija i struktura kongenitalnih anomalija novorođenčadi u regionu Novog Sada (Vojvodina, Srbija) u 1996. i 2006. Vojnosanit Pregl 2016; Vol. 73 (No. 5)
КАТЕГОРИЈА::Прегледни чланак
Milomir Gačević†, Milena Jović‡, Lidija Zolotarevski†‡, Ivan Stanojevi憧, Marijan Novaković†, Karolina Miller║, Vesna Šuljagi憶, Željko Mijušković†, Danilo Vojvodi憧 Udruženost ekspresije vaskularnog endotelnog faktora rasta sa patohistološkim parametrima kožnih melanoma Vojnosanit Pregl 2016; Vol. 73 (No. 5)
КАТЕГОРИЈА::Прегледни чланак
Dragan Marjanović*, Zlatibor Andjelković†, Zlata Brki懧, Goran Videnović*, Meliha Šehalić*, Vladimir Matvjenko*, Snežana Leštarević‡, Nadica Djordjević* Kvantifikacija mastocita u različitim stadijumima parodontalne bolesti Vojnosanit Pregl 2016; Vol. 73 (No. 5)
КАТЕГОРИЈА::Прегледни чланак
Halil Ibrahim Altınsoy*, Gokcen Gokce†, Osman Melih Ceylan‡, Fatih Mehmet Mutlu§ Dugoročni motorni i senzorni rezultati operacije dečje ezotropije Vojnosanit Pregl 2016; Vol. 73 (No. 5)
КАТЕГОРИЈА::Прегледни чланак
Miloš Stević, Marina Vlajković Povećana tačnost single photon emission computed tomography (SPECT) perfuzione scintigrafije miokarda korišćenjem iterativne rekonstrukcije Vojnosanit Pregl 2016; Vol. 73 (No. 5)
КАТЕГОРИЈА::Прегледни чланак
Djordje Radak*†‡, Nenad Ilijevski*†, Nenad Djukić* Karotidna hirurgija danas: novine nakon 14 000 karotidnih endarterektomija Vojnosanit Pregl 2016; Vol. 73 (No. 5)
КАТЕГОРИЈА::Прегледни чланак
Branka Djurović*†, Slavica Radjen*†, Mirjana Radenković‡, Tamara Dragović*†, Željka Tatomirović*†, Negovan Ivanković§, Djordje Vukmirović*, Sanja Dugonjić*† Nuklearni akcidenti u Černobilju i Fukušimi: šta smo naučili, a šta učinili? Vojnosanit Pregl 2016; Vol. 73 (No. 5)
КАТЕГОРИЈА::Прегледни чланак
Goran Šimić*, Elizabeta Ristanovi憇, Zoran Jeftić§, Biljana Presnall║, Mladen Vuruna* Višekanalno učenje za obuku medicinskog osoblja u Vojsci Srbije Vojnosanit Pregl 2016; Vol. 73 (No. 5)
КАТЕГОРИЈА::Прегледни чланак
Sveta Janković*, Marijana Nikolić†, Aleksandra Simović*†, Ana Vujić*† Henoch-Schönlein purpura udružena sa infekcijom Strongyloides stercoralis Vojnosanit Pregl 2016; Vol. 73 (No. 5)
КАТЕГОРИЈА::Прегледни чланак
Ljilja Musić*, Božidarka Knežević*, Ljiljana Jovović†, Nebojša Bulatović* Dvostruki orificijum mitralne valvule Vojnosanit Pregl 2016; Vol. 73 (No. 5)