О часопису

Војносанитетски преглед (ВСП) је водећи стручни часопис лекара и фармацеута Војске Србије. Излази 12 пута годишње. Радове објављене у ВСП индексирају најпознатији биомедицински индексни часописи (базе података): Science Citation Index Expended, Index Medicus (MEDLINE база), Excerpta Medica (EMBASE), EBSCO (база пуног текста) и Biomedicina Serbica. Садржаје сваког броја објављују Giornale di Medicina Militare i Revista de Medicina Militara. Приказе оригиналних радова и извода из садржаја објављује Revue Internationale de Services de Santé des Forces Armées.

Први број Војносанитетског прегледа изашао је у септембру 1944. године. Часопис наставља традицију Војно-санитетског гласника који је излазио од 1930. до 1941. године.

E-mail: vsp@vma.mod.gov.rs

Детаљније>>

ИМПАКТ ФАКТОР

0.2 0.245 0.168 0.152 0.272 0.405 0.367 0.355 0.292 0.269 0.210 0.179 0.199  

Нови број: