Контакт


Редакција часописа Војносанитетски преглед
Институт за научне информације, Војномедицинска академија
Црнотравска 17, 11040 Београд, Србија (поштански фах: 33-55).
Факс: +381 11 2669 689.
Имејл: vsp@vma.mod.gov.rs

Главни и одговрони уредник
проф. др сц. фарм. Силва Добрић,
начелник Института за научне информације

Главни менаџер
др сц. Александра Гогић,
начелник Одељења за обраду медицинских научних информација и издавачку делатност

Стручна редакција
мр. др сц. мед. Соња Андрић-Кривокућа
прим. др Снежана Р. Јанковић
др Маја Марковић

Редактор за српски и енглески језик
Драгана Мучибабић, проф.


Информације о статусту радова и компјутерско-графичка обрада
Весна Тотић
Јелена Васиљ
Снежана Ћујић

Коректори
Љиљана Миленовић
Брана Савић

Све информације о могућностима претплате можете добити на број +381-11-3608-997
Имејл:  strliteratura@gmail.com
господин Андрија Јовићевић