Уређивачки одбор


ИЗДАВАЧ
Управа за војно здравство МО Србије

ИЗДАВАЧКИ САВЕТ
проф. др сц. мед. Борис Ајдиновић
проф. др сц. пхарм. Мирјана Антуновић
др сц. мед. Мирослав Броћић, пук.
проф. др сц. мед. Драган Динчић, пук.
др сц. мед. Угљеша Јовичић, пук. (председник)
проф. др сц. мед. Ђоко Максић, пук.
проф. др Соња Радаковић
проф. др сц. мед. Ненад Степић, пук.
проф. др сц. мед. Зоран Шегрт, пук.
проф. др сц. мед. Мирослав Вукосављевић, пук.

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР

Главни и одговорни уредник
проф. др сц. Силва Добрић

Уредници:
академик. Бела Балинт
проф. др сц. стом. Злата Бркић
академик Миодраг Чолић, бригадни генерал
академик Радоје Чоловић
проф. др сц. мед. Гордана Дедић
проф. др сц. мед. Александар Ђуровић, пук.
проф. др сц. мед. Тихомир Илић, ппук.
проф. др сц. мед. Борисав Јанковић
проф. др сц. мед. Лидија Кандолф-Секуловић
академик Владимир Кањух
академик Владимир Костић
академик Зоран Кривокапић
доц. др сц. мед. Срђан Лазић, пук.
проф. др сц. мед. Звонко Магић
проф. др сц. мед. Драган Микић, пук.
проф. др сц. мед. Дарко Мирковић
проф. др сц. мед. Бранка Николић
проф. др сц. мед. Слободан Обрадовић, ппук.
академик Миодраг Остојић
академик Предраг Пешко, ФАЦС
академик Ђорђе Радак
проф. др сц. мед. Славица Рађен
проф. др сц. мед. Лепосава Секуловић
проф. др сц. мед. Слободан Славковић
проф. др сц. мед. Душан Стефановић, пук.
проф. др сц. мед. Дино Тарабар, пук.
проф. др сц. стом. Љубомир Тодоровић
проф. др сц. мед. Маја Шурбатовић
проф. др сц. мед. Славица Вучинић
проф. др сц. мед. Славица Кнежевић-Ушај
Технички секретари Уређивачког одбора:
др сц. Александра Гогић, прим. др Снежана Р. Јанковић


МЕЂУНАРОДНИ УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР
Assoc. Prof. Kiyoshi Ameno (Јапан)
Prof. Jovan Antonović (Шведска)
Prof. Rocco Bellantone (Италија)
Prof. Thorsten Gehrke (Немачка)
Prof. Hanoch Hod (Израел)
Prof. Thomas John (САД)
Prof. Abu-Elmagd Kareem (САД)
Prof. Hiroshi Kinoshita (Јапан)
Prof. Celestino Pio Lombardi (Италија)
Prof. Philippe Morel (Швајцарска)
Prof. Kiyotaka Okuno (Jапан)
Prof. Mirjana Pavlović (САД)
Prof. Hitoshi Shiozaki (Јапан)
Prof. H. Ralph Schumacher (САД)
Prof. Sadber Lale Tokgozoglu, (Турска)
Assist. Prof. Tibor Tot (Шведска)


РЕДАКЦИЈА
Главни менаџер часописа:
др сц. Александра Гогић
Стручни редактори:
мр сц. мед. др Соња Андрић-Кривокућа,
прим. др Снежана Р. Јанковић, др Маја Марковић
Редактор за српски и енглески језик:
мр Невена Лунић
Технички уредник: Александар Величковић
Коректори: Љиљана Миленовић, Брана Савић
Компјутерско-графичка обрада:
Снежана Ћујић, Весна Тотић, Јелена Васиљ