Mirjana Štrbac, Mioljub Ristić, Vladimir Petrović, Sara Savić, Svetlana Ilić, Snežana Medić, Biljana Radosavljević, Branka Vidić, Živoslav Grgić

Epidemiološke karakteristike bruceloze u Vojvodini, Srbija, 2000–2014


Uvod/Cilj. Uprkos činjenici da se bruceloza sporadično
registruje u epidemijskoj formi, ona i dalje predstavlja jednu
od najraširenijih zoonoza u svetu. Metode. Podaci za istraživanje
dobijeni su iz registra infektivnih bolesti Instituta
za javno zdravlje Vojvodine i Veterinarskog instituta u Novom
Sadu. Upotrebom deskriptivne statistike, analizirani su
podaci za period 2000–2014. godina. Rezultati. U posmatranom
periodu u Vojvodini je registrovano 102 slučaja
bruceloze sa različitom učestalošću registrovanih slučajeva u
odnosu na okruge pokrajine. Najčešći putevi širenja bruceloze
su bili konzumiranje inkriminisane hrane (posebno
ovčiji sir) ili direktni kontakt sa domaćim životinjama. Profesionalna
izloženost agensu ili direktan dnevni kontakt sa
životinjama naveden je kod 70,2% bolesnika. Dominantan
izvor infekcije u gradskim naseljima bila je hrana, dok je u
ruralnim delovima direktan kontakt sa bolesnim životinjama
bio najčešći put prenosa infekcije. Registrovano je 14 epidemija
bruceloze usled direktnog kontakta kao dominantnog
puta širenja infekcije. Najveće učešće među potvrđenim
slučajevima bruceloze bilo je u uzrastu 30–59 godina (50%),
a oboljenje je 2,5 puta češće registrovano kod muškarca
nego kod žena. Od ukupnog broja obolelih, 50% slučajeva
oboljenja registrovano je tokom proleća. Tokom 2004. i
2005. godine, prevalencija pozitivnih seruma među
bolesnicima u Južnobačkom okrugu koincidirala je sa najvećim
brojem laboratorijski potvrđenih pozitivnih seruma
među životinjama. Zaključak. Iako je trend bruceloze u
opadanju, čini se da su edukacija i unapređenje nadzora nad
oboljenjem svih relevantnih institucija neophodni za njegovo
bolje prepoznavanje i registraciju.


Преузмите пдф