Esad Kučević, Jasna Pavlović, Srdjan D. Poštić, Tatjana Čutović, Jelena Todić

Analiza оkluzalnih karakteristika jednojajčanih blizanaca


Uvod/Cilj. Funkcionalno stabilnu okluziju karakterišu optimalan
i ortopedski stabilan položaj kondila, harmoničan kontaktni
odnos gornjih i donjih zuba u završnom okluzionom
položaju mandibule, optimalna relacija pri ekscentričnim
kretnjama donje vilice i stabilan interokluzioni prostor u položaju
fiziološkog mirovanja. Pošto ne postoje idealni poredak
zuba i apsolutni međuvilični sklad, kao ni individualno
prihvatljivi standardi optimalne okluzije, cilj rada bio je analiza
okluzalnih obeležja jednojajčanih blizanaca. Metode. Kliničko-
epidemiološkim i funkcionalnim ispitivanjem obuhvaćeno
je 30 parova jednojajčanih blizanaca, podjednake polne zastupljenosti,
starosti od 20 do 40 godina. Osnovni kriterijum za
izbor ispitanika bila je očuvana funkcija orofacijalnog sistema,
kao preduslov primene Peer Assessment Rating (PAR) indeksa
kojim se najpouzdanije dijagnostikuju malokluzije i ocenjuju
okluzalni parametri: rastojanje između kontaktnih tačaka agonista
prednjih segmenata zubnih nizova, bočna okluzija u sagitalnom,
vertikalnom i transverzalnom položaju, incizalni
stepenik, prednji ukršten zagrižaj, dubok i otvoren zagrižaj,
vertikalni preklop sekutića i odnos sredina zubnih nizova.
Rezultati. Primenom t-testa za nezavisne uzorke nije utvrđena
statistički značajna razlika u vrednostima PAR indeksa u
zavisnosti od pola. Prosečna razlika od 0,833 između blizanačkih
grupa (za blizance muškog pola: ґ = 7,97, SD = 6,625;
za blizance ženskog pola: ґ = 7,13, SD = 5,606) nije bila statistički
značajna [t (58) = 0,526, p = 0,601; 95% interval poverenja
-2,339–4,005]. Zaključak. Izostanak značajnih razlika
pri okluzalnoj analizi PAR indeksa, kod istih i različitih blizanačkih
grupa, tumači se dominacijom naslednih faktora.


Преузмите пдф