Mirjana M. Platiša, Vera Gal, Zorica Nestorović, Ida Leskošek-Čukalović, Saša Despotović, Mile Veljović, Aleksandar Petrović, Jovana Rajković, Vladimir Djokić, Radmila Novaković, Ljiljana Gojković-Bukarica

Promene linearnih i nelinearnih mera nizova RR i QT intervala posle uzimanja piva


Uvod/Cilj. Akutni efekat uzimanja alkoholnih pića na kar-diovaskularne ritmove je fenomen koji još uvek nije dovoljno razjašnjen i u literaturi postoji svega nekoliko radova na tu temu. Cilj rada je bio da se ispita da li se linearnim i nelin-earnim merama nizova RR i QT intervala može kvantifikovati akutni efekat male količine piva kod zdravih osoba. Metode. Osamnaest mladih zdravih muškaraca je pilo po 500 mL piva (21 g etanola). Elektrokardiogram (EKG) je beležen u leže-ćem položaju: 20 minuta pre (u relaksaciji) i 60 minuta nepos-redno posle uzimanja pića. Iz digitalizovanog zapisa EKG-a izdvojeni su nizovi RR i QT intervala. Iz oba niza smo iz-računali kratkodometni (α1) i dugo-dometni skalirajući ekspo-nent (α2), kao i entropiju uzorka (SampEn). Iz nizova RR in-tervala određene su spektralne komponente niskofrekventnih (LF) i visokofrekventnih (HF) opsega, a iz nizova QT inter-vala varijabilnost QT intervala (QTV). Krvni pritisak je bio meren svakih 10 minuta. Rezultati. Pokazali smo da pivo menja varijabilnost i korelacione osobine ovih nizova. Nepos-redni efekat uzimanja piva ogleda se u prolaznim povećanjima QT varijabilnosti, srčane frekvence i krvnog pritiska, a pro-duženi u skraćenju dužine RR i QT intervala i smanjenju spektralne komponente HF. Uzimanje piva je takođe dovelo do porasta kratkodometnog skalirajućeg eksponenta (α1) RR niza i dugodometnog skalirajućeg eksponenta (α2) QT niza. Zaključak. Akutni efekat uzimanja piva je redukovana para-simpatička kontrola srca i izmenjena kompleksnost dinamike ventrikularne repolarizacije.


Преузмите пдф